Translations:Education/Warsztat idealny/1/pl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Przedstawiony sylabus i plan warsztatu jest efektem pracy grupy zadaniowej powstałej w ramach Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Podczas spotkania w lutym 2016 opracowaliśmy plan minimum idealnego warsztatu, jego cele i założenia. Część pomysłów zaczerpnięto także z prezentacji i dyskusji podczas Wikimedia CEE Meeting 2015, Wikimedia Conference 2015, Konferencji WMPL 2015, 2016 i Zlotu Zimowego 2016.