Translations:Education/Warsztat idealny/21/pl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ideą wikiwarsztatu nie jest przekazanie jak największej ilości wiedzy w jak najkrótszym czasie. Dużo ważniejsze jest przekazanie niezbędnego minimum wiedzy w taki sposób, by uczestnik umiał napisać proste hasło, a przy tym znaleźć pomoc w przypadku napotkania trudności. Większość z nas nie uczestniczyła przecież w zajęciach z Wikipedii, wszystkiego uczyliśmy się stopniowo, na własnych błędach i żywym organizmie encyklopedii. Zadaniem prowadzących warsztat jest przekazać uczestnikom najbardziej podstawowe umiejętności, resztę zdobędą we własnym zakresie.