Translations:Education/Warsztat idealny/38/pl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Szkolenie musi mieć jasno rozpisaną strukturę czasową. Przygotuj prosty plan: o czym powiesz na początku, ile zajmą Ci poszczególne moduły, w których miejscach harmonogramu umieścisz bufory czasowe, kiedy zrobicie przerwę itd. Plan nie musi być rozpisany co do minuty, ale dobrze, by uczestnicy szkolenia poznali choć najważniejsze jego punkty: kiedy przerwa, kiedy koniec.