Translations:Education/Warsztat idealny/9/pl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Podstawowym i najważniejszym celem jest, aby uczestnik zobaczył swój wkład w przestrzeni głównej Wikipedii. To jeden z najpotężniejszych czynników motywujących. Po zakończeniu warsztatów powinien umieć stworzyć proste hasło z leadem, linkami wewnętrznymi, podziałem na sekcje, grafikami i przypisami. Powinien także potrafić samodzielnie znaleźć pomoc w przypadku trudności (strony pomocy, pytania nowicjuszy, przewodnicy, prowadzący). Powinien także być zmotywowany do tego, by samodzielnie spróbować swoich sił w rozbudowaniu hasła na temat, który ją lub jego interesuje, w czasie wolnym.