Translations:Welcome to Wikipedia (Bookshelf)/2013 edition/text/4/mai

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

हम विकिपिडियामें सन् २००४ सँ छी । हमर सम्पादन करएक कारण ई अछि जे हम दुनियाके एकटा निशुल्क आ सुविधाजनक सन्दर्भ सामाग्री दऽ सकी । हम खुस छी जे अहाँ सभ ई सँ सिख सकए छी आ अपन ज्ञानसँ विकिपिडियाक बढिया बना सकए छी ।

Adrianne Wadewitz-6727.jpg