WikiArS/assignments/Recreació històrica de l'aspecte de la ciutat de Tell el-Amarnah

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search


This is an assignment created by Dvdgmz (talk · contribs) that gives orientation and references to create an image or file that is necessary for Wikipedia or for some Free Knowledge project.
This assignment is done

Assignment language:ca

Assignment: Recreació històrica de l'aspecte de la ciutat egípcia de Tell el-Amarna

Briefing

Al-Amārna (popularment coneguda com Tell el-Amarna) va ser una ciutat de l'Antic Egipte properes a la riba del Nil, a meitat de camí entre Tebes i Memfis. Amarna és el lloc on el faraó Akhenaten (possible pare del famós Tutankhamon) va construir la seva nova capital Akhetaton (Horitzó d'Aten) al sisè any del seu regnat, quan va optar per l'adoració d'un déu únic, el déu-sol Aten; se sap com era la ciutat, tot i que els seus monuments van ser desmuntats i/o destruïts pels faraons següents.

Caldrà fer il·lustracions descriptives i didàctiques de recreació de la ciutat. Caldrà valorar si és suficient una sola il·lustració a vista d'ocell o cal fer alguna vista complementaria perquè se n'entengui l'estructura o algun aspecte constructiu.

Akhetaton va tenir una curta durada, es dibuixarà en el seu moment de més esplendor, quan era la capital d'Akhenaten (es va fundar cap al 1346 a.C, el faraó va morir el 1336 a.C i cap al 1331 a.C la ciutat ja s'havia abandonat). Caldrà valorar si les parts que es coneix que van existir però no s'han excavat es representen d'una forma diferenciada.

Specifications

Il·lustració a vista d'ocell que mostri l'estructura de la ciutat, l'urbanisme, les seves edificacions més característiques i el tipus d'edificació més comú; la vegetació i camps propers i la posició respecte al riu, així com les rutes d'entrada. Si tenia port o moll es dibuixarà incloent-hi alguna embarcació. Aquesta pot ser una il·lustració de vista panoràmica, apaïsada (qüestió a valorar) i s'haurà de decidir el millor punt de vista (de l'altra riba del riu cap a la ciutat o bé des de l'altra banda de la ciutat amb el riu darrera). A més caldrà valorar si per explicar la ciutat visualment fan falta il·lustracions complementàries a mode d'ampliació d'alguna part o mostrant un punt de vista alternatiu per mostrar-ne alguna part que si no queda oculta.

Per fer-ne la reconstrucció es partirà de la informació que se'n té i de les hipòtesis formulades. S'utilitzaran dades arqueològiques, es prendran com a referència les reconstruccions hipotètiques que ja se n'hagin fet, les descripcions en fonts contemporànies i les hipòtesi dels investigadors. En cas de basar-es en una hipòtesi específica es farà constar en publicar la imatge.

Es farà una actualització respecte a altres reconstruccions que se n'han fet afegint-hi el coneixement actual, les noves descobertes i hipòtesi. D'altra banda hi ha zones de la ciutat no excavades però de les quals es té constància de que van existir i hi ha hipòtesi plausibles. Caldrà valorar si fer un tractament gràfic diferenciat (per color o altres estratègies gràfiques) de les parts on la hipòtesi de reconstrucció no es basa en excavacions. En aquest cas caldria contemplar si es fa una versió sense la diferenciació i es publiquen les dues.


Aquest encàrrec es treballarà en equip per part dels dos estudiants en pràctiques.

Sources and references

  • Amarna Project. Pàgina oficial. (en anglès). Inclou fotografies de la maqueta de la ciutat i mapes actualitzats, inclosa la "Stone Village" ignorada fins fa poc.

[pendent completar]

En aquestes pàgines hi ha una plantilla que les enllaça amb altres articles relacionats.

Reference images by content

Reference images by style

  • [pendent completar]

Format

If you create the illustration on paper:

  • Recommended minimum size: DIN A5 (landscape, horizontal). Photographs of illustrations must be studio photographs. Scans of illustrations must be high-quality, sharp and high-resolution.
  • Digitized PNG files must not be compressed.

If you create the illustration as a bitmap:

  • Approximate minimum size of the file to be published: 1800 x 1270 pixels (more than 2 Mpx). Approximate recommended size: 2500 x 1764 (more than 4 Mpx). More is better.
  • Maximum file size: 100 MB.

If you create a vector graphic (preferable), use the standard SVG format.

Image display guidelines:

  • Approximate image display dimensions on description page: 718 x 500 pixels.
  • Approximate image display dimensions in a Wikipedia article: 500 x 348 pixels.

Keep in mind the approximate display dimensions to ensure that the illustration has an appropriate level of detail for its publication context.

Potential advisers

Experts or knowers of this knowledge area that are available to guide the graphic creator, oversees the process of creation and supervise the image before to publish.

Assesssor:

  • Ramon Serra Massansalvador, historiador

Tutors wikimedia: