Μαραθώνιος εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Η δράση «Μαραθώνιος εμπλουτισμού της Βικιπαίδειας για την 25η Μαρτίου με επίκεντρο το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο», η οποία πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ (21-10-2014, Αρ.Πρωτ.170949/Γ7) με πρωτοβουλία της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Υλοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), το Σχολικό Δίκτυο, με την συμμετοχή και υποστήριξη της εταιρίας ψηφιακού πολιτισμού PostScriptum, με την εθελοντική συμμετοχή του Σχολείου της Βικιπαίδειας. Η δράση αυτή αναγνωρίζει τη σημασία της βικιπαίδειας και των εγχειρημάτων του Wikimedia Foundation, αλλά δεν διοργανώνεται από το Wikimedia Foundation. Στόχος της δράσης είναι ο εμπλουτισμός της ελληνικής Βικιπαίδειας με λήμματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και εν γένει τη θεματογραφία του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου  μέσα από την ενεργή συμμετοχή διδασκόντων και μαθητών καθώς και η διάδοση στην εκπαιδευτική κοινότητα της ορθής χρήσης και της σημασίας της Βικιπαίδειας.


Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια υποστήριξης, σε συνεργασία με το Σχολείο Βικιπαίδειας στην Αθήνα, και webinars (διαδικτυακά σεμινάρια) με αντίστοιχο περιεχόμενο, στα οποία πρόσβαση θα έχουν όλοι οι συμμετέχοντες πανελλαδικά. 


Περισσότερες Πληροφορίες στο http://www.25marcheditathon.gr/