Οδηγός συγγραφής λημμάτων για την Τοπική Αυτοδικοίκηση

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Εισαγωγή

[edit]

Ο συγκεκριμένος οδηγός σκιαγραφεί τα βήματα σύνταξης ή εμπλουτισμού, αλλά και μετάφρασης λημμάτων της wikipedia (στα ελληνικά: “βικιπαίδεια”), τα οποία αφορούν ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο τη συμβολή στην προσπάθεια για μια “υποδειγματική” παρουσίαση μιας περιφέρειας, ενός δήμου, μιάς πόλης, ενός χωριού, ενός οικισμού κ.ο.κ. στη βικιπαίδεια.

Τι είναι η wikipedia

[edit]

Η Wikipedia είναι μια παγκόσμια ηλεκτρονική ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια με περιεχόμενο που μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει ελεύθερα. Δημιουργείται και εμπλουτίζεται καθημερινά από μια κοινότητα ανθρώπων στην οποία μπορεί ο καθένας να ενταχτεί. Η Wikipedia χαρακτηρίζεται από συνεργατικότητα, εθελοντισμό, σεβασμό των απόψεων των άλλων, τεκμηριωμένη παρουσίαση των θεμάτων και πολυγλωσσία. Η ελληνόφωνη wikipedia, σε αντίθεση με την αγγλόφωνη, είναι ακόμα περιορισμένης έκτασης και επιδέχεται περαιτέρω βελτίωση και εμπλουτισμό.

Γιατί στη wikipedia;

[edit]

Ένα επικοινωνιακό εργαλείο, όπως είναι η wikipedia, μπορεί να ενισχύσει α) την τουριστική -κυρίως – προβολή ενός δήμου και β) την αναπτυξιακή του στρατηγική. Η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ως προς τους δύο παραπάνω στόχους γιατί αποτελεί τον 6ο πιο δημοφιλή δικτυακό τόπο παγκοσμίως. Επομένως είναι προφανές ότι τα άρθρα που γράφονται για τα αξιοθέατα, τις ιδιαιτερότητες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες μιας περιοχής-και μεταφράζονται μάλιστα στις βασικές γλώσσες-έχουν μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε άλλη παρουσία στο διαδίκτυο, εφόσον προβάλλονται σε έναν ιδιαίτερα επισκέψιμο δικτυακό τόπο, όπως είναι η wikipedia.

Προβληματισμός: είναι η wikipedia «ανταγωνιστική» πηγή πληροφόρησης σε σχέση με τις ιστοσελίδες των δήμων;

[edit]

Οι περισσότεροι δήμοι της Ελλάδας διαθέτουν σήμερα ιστοσελίδα. Άρα, το πιθανότερο είναι ένας δήμος να έχει πληροφοριακό υλικό, αναρτημένο στο διαδίκτυο. Ωστόσο, μια σύντομη έρευνα στις ιστοσελίδες δήμων της Ελλάδας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιες φορές το υλικό αυτό χρειάζεται να οργανωθεί με μια πιο πρόσφορη δομή, βασισμένη σε κάποιες κατευθύνσεις ευρύτερα αποδεκτές. Έτσι, η wikipedia μπορεί να αποτελέσει μια επιπλέον ποιοτική επικοινωνιακή λύση, εφόσον ένα λήμμα σε αυτή μπορεί κάλλιστα να συνυπάρχει στο διαδίκτυο με επίσημες ιστοσελίδες των Ο.Τ.Α. και να λειτουργεί συμπληρωματικά και επικουρικά.

Πώς και γιατί γράφηκε ο οδηγός

[edit]

Η διαμόρφωση του οδηγού αυτού αποτελεί απόσταγμα της σχετικής εμπειρίας συντακτικών ομάδων για τη δημιουργία λημμάτων. Αυτή η εμπειρία απέδειξε ότι η διαδικασία συγγραφής λημμάτων δεν είναι μια υπόθεση ειδικών (οποιοσδήποτε έχει μεράκι μπορεί να ασχοληθεί), ενώ το αποτέλεσμα μπορεί να προσφέρει σημαντική υπηρεσία στον κάθε τόπο. Μεταφέροντας την εμπειρία αυτή στον παρόντα οδηγό και δίνοντας πρακτικές οδηγίες συγγραφής, ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσουμε πρακτικά όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στην προβολή και ανάπτυξη της περιοχής τους, προβάλλοντάς την στη wikipedia.

Σε ποιον απευθύνεται ένα άρθρο wiki για δήμους;

[edit]

Για να ξεκινήσει να γράφει κάποιος λήμματα που αφορούν μια πόλη/ δήμο/ χωριό στη wikipedia, πρέπει να λάβει υπόψη το κοινό στο οποίο απευθύνεται ένα σχετικό λήμμα προβολής ενός δήμου. Ποιον αναγνώστη θα ήθελε ο δήμος/ πόλη/ χωριό να ενημερώσει και να ικανοποιήσει με τις πληροφορίες που θα δοθούν; Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι: όλους τους χρήστες του διαδικτύου! Για τον λόγο αυτό, οι συντάκτες λημμάτων της wikipedia πρέπει να φροντίζουν η συνεισφορά τους να αντανακλά το ύφος και τη λογική μιας συμβατικής εγκυκλοπαίδειας και να τηρούν τους 3 βασικούς κανόνες της wikipedia: ουδετερότητα, επαληθευσιμότητα και μη πρωτότυπη έρευνα. Αν βέβαια κάποιος δήμος θέλει να δώσει έμφαση σε πληροφορίες που θα κοινοποιήσουν αναπτυξιακές του προοπτικές και θα ενεργοποιήσουν πιθανούς ενδιαφερόμενους είναι στη διακριτική του ευχέρεια να αξιοποιήσει την προβολή του μέσω της Wikipedia προς την κατεύθυνση αυτή. Προσοχή όμως: ό,τι έχει χαρακτήρα διαφήμισης διαγράφεται άμεσα από τις σελίδες της wikipedia! Επιπλέον η έννοια της διαφήμισης (και αντίστοιχα της εγκυκλοπαιδικότητας) μπορεί να διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα.

Πρόγραμμα Καλλικράτης και ελληνική wikipedia/ Λήμμα για έναν καλλικρατικό Δήμο

[edit]

Ένα λήμμα για κάποιο (καλλικρατικό) Δήμο πρέπει να οργανώσει υλικό που θα αφορά πολλές (δημοτικές ή τοπικές) κοινότητες και φυσικά την έδρα του Δήμου. Πληροφορίες και λήμματα συχνά υπάρχουν ήδη για πολλές από αυτές τις περιοχές, ήδη από το προηγούμενο καθεστώς των καποδιστριακών Δήμων. Αυτό το υλικό δεν πρέπει και δεν μπορεί να αγνοηθεί, αλλά καλό είναι να αξιοποιηθεί και να προβληθεί μέσω των λημμάτων για τους Καλλικρατικούς Δήμους. Όταν το 2011 δημιουργήθηκαν οι Καλλικρατικοί Δήμοι, ξεκίνησε από την ελληνική βικιπαίδεια (τους χρήστες αυτής) η προσπάθεια προσαρμογής των λημμάτων στα νέα δεδομένα. Ήδη υπήρχε “Πύλη” (ομάδα) ενδιαφέροντος για την Ελλάδα (Πύλη:Ελλάδα), ενώ ζωηρή συζήτηση ξεκίνησε και στην κοινότητα της ελληνικής βικιπαίδειας και συγκεκριμένα σε μια ομάδα (“βικιεπιχείρηση”) με το όνομα: http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Επιχείρηση_Δήμοι_της_Ελλάδας (για τις πύλες γενικά δείτε:http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Πύλη, ενώ για τις σχετικές “επιχειρήσεις” δείτε: http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Βικιεπιχείρηση ) Στις σχετικές συζητήσεις (π.χ. http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια_συζήτηση:Επιχείρηση_Δήμοι_της_Ελλάδας) σταδιακά αποφασίστηκε να δημιουργηθούν σύντομα λήμματα, χάρτες και πρότυπα, για όλους τους Δήμους. Οι χάρτες των καλλικρατικών Δήμων της Ελλάδας έχουν ήδη δημιουργηθεί και βρίσκονται όλοι αναρτημένοι στο Wikimedia Commons και όλοι αξιοποιήθηκαν για να αποκτήσουν όλα τα λήμματα των Δήμων ένα κουτί πληροφοριών (infobox) με χάρτη. Δείτε τη σχετική λίστα στην κατηγορία: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Locator_maps_of_municipalities_of_Greece_-_2011_(Programme_Kallikratis) Με βάση το παραπάνω υλικό και την υποδομή αυτή δημιουργήθηκαν τα λήμματα για όλους τους νέους Δήμους. Τα λήμματα αυτά περιέχουν πολύ λίγες πληροφορίες και προφανώς δημιουργήθηκαν για να αποτελέσουν τη βάση για εκτενέστερα λήμματα που θα περιγράφουν στοιχεία από την ευρύτερη περιοχή του εκάστοτε Δήμου. Δείτε για παράδειγμα το (σημερινό σύντομο) λήμμα για έναν από τους έτερους 4 δήμους του νομού (περιφερειακής ενότητας) Ρεθύμνου: http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Αγίου_Βασιλείου ή και το λήμμα για το Δήμο Χανίων http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Χανίων Με βάση τα παραπάνω η συντακτική ομάδα προχώρησε στη δημιουργία λημμάτων για τον καλλικρατικό Δήμο Ρεθύμνης.

Προεργασία συγγραφής/εμπλουτισμού λημμάτων. Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα

[edit]

Στόχος 1ος

[edit]

Οργάνωση της εργασίας ως εξής: Ι) η οργάνωση του υπάρχοντος διαδικτυακού υλικού σχετικά με τον καλλικρατικό δήμο, για ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία και σύνδεση επιμέρους πληροφοριών σε μία πλατφόρμα (αποφυγή πολυδιάσπασης πληροφορίας), ΙΙ) η δημιουργία νέων λημμάτων στη wikipedia, ΙΙΙ) ο εμπλουτισμός υπαρχόντων λημμάτων της wikipedia.

Στόχος 2ος

[edit]

Αρχική έρευνα στην ελληνική wikipedia για υποδειγματικά κείμενα δήμων Είναι σαφές ότι η συζήτηση για μια ιδανική μορφή ενός λήμματος είναι ανοιχτή στην ελληνική wikipedia και δεν υπάρχει ακόμα τελικός διαμορφωμένος κατευθυντήριος οδηγός για τη σύνταξη τέτοιων λημμάτων. Ως έχει προκύψει, ιδέες για ένα σωστό λήμμα μπορεί να παίρνει ο καθένας συντάκτης από τα λήμματα που ήδη υπάρχουν, ή τυχόν έχουν κριθεί επιτυχή ή εξελίσσονται στην κατεύθυνση που επιθυμεί η πλειοψηφία των χρηστών (διαχειριστών και συντακτών) της wikipedia. Συχνά οι διαχειριστές της wikipedia παραπέμπουν στα “αξιόλογα λήμματα” (http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Αξιόλογα_λήμματα). Ανάμεσα στα αξιόλογα ελληνικά λήμματα, υπάρχει και ένα λήμμα για μια πόλη, το λήμμα: http://el.wikipedia.org/wiki/Πύργος_Ηλείας . Στην κρίση του κάθε συντάκτη αν μπορεί να του φανεί χρήσιμο κάποιο αξιόλογο ή μη λήμμα, εφόσον δεν υπάρχουν “ιδανικά λήμματα” (http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Το_τέλειο_λήμμα ). Κάθε λήμμα της Wikipedia , είναι ένας “ζωντανός οργανισμός” που εξελίσσεται όσο τον ‘τρέφουν’ και τον ‘τροφοδοτούν’ οι συντάκτες. Τα λήμματα τα διαμορφώνει η συμβολή του καθενός, το μεράκι και η συνεργατικότητα. Φυσικά μπορούν να ξεκινήσουν οι χρήστες της βικιπαίδειας διάλογο (και τέτοιοι διάλογοι είναι συχνοί στη βικιπαίδεια, τόσο στην ΑΓΟΡΑ, όσο και σε άλλες σελίδες) για να επιτευχθεί πιθανόν μια σχετικά “ενιαία δομή” των λημμάτων που θα αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στόχος 3ος

[edit]

Κατανόηση βασικών αρχών συγγραφής λημμάτων για τη wikipedia Εφόσον γράφουμε για τη wikipedia, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το υλικό- υφιστάμενο ή νέο-που θα οργανωθεί σε λήμματα της ελεύθερης εγκυκλοπαίδειας δεν αρκεί να είναι πλούσιο και περιεκτικό, πρέπει κυρίως να πληροί τους όρους της εγκυκλοπαιδικότητας και να είναι αποτέλεσμα της μεθόδου εργασίας που προτείνει η ίδια η wikipedia: ουδετερότητα, επαληθευσιμότητα και μη πρωτότυπη έρευνα. Η ίδια η εγκυκλοπαίδεια δίνει τις παρακάτω οδηγίες τις οποίες πρέπει να μελετήσουμε: Βικιπαίδεια:Υποψήφια αξιόλογα λήμματα

Πώς πρέπει να είναι ένα αξιόλογο λήμμα

[edit]
 • Πρέπει να είναι παράδειγμα καλής και ποιοτικής δουλειάς.
 • Πρέπει να είναι καλογραμμένο, πλήρες, ακριβές, ουδέτερο και σταθερό.
 • Δηλαδή: καλογραμμένο σημαίνει ότι ο λόγος του είναι στρωτός, πλήρες σημαίνει ότι το άρθρο καλύπτει ολόκληρο το θέμα χωρίς να παραλείπει σημαντικές πληροφορίες ή λεπτομέρειες, ακριβές σημαίνει ότι οι πληροφορίες που δίνονται στηρίζονται με συγκεκριμένα στοιχεία και παραπομπές, ουδέτερο σημαίνει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για την ακεραιότητα του άρθρου ως προς την ουδετερότητά του, σταθερό σημαίνει ότι το άρθρο δεν μεταβάλλεται σημαντικά από μέρα σε μέρα (εκτός από βελτιώσεις σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών).
 • Πρέπει να πληροί το κριτήριο των παραπομπών σε πηγές έτσι ώστε το άρθρο να είναι αξιόπιστο και έγκυρο.
 • Πρέπει να είναι συμβατό και ομοιόμορφο με την μορφή των υπόλοιπων άρθρων της Βικιπαίδειας και άρθρων παρόμοιου θέματος. Δηλαδή: να υπάρχει μια εισαγωγική παράγραφος όπου γίνεται περίληψη του θέματος, να είναι σωστά ιεραρχημένο με επικεφαλίδες, να υπάρχει ένας καλός αλλά όχι υπερβολικά μεγάλος πίνακας περιεχομένων, Να υπάρχουν εικόνες όπου χρειάζεται, με σωστές περιγραφές και χωρίς να παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα· χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι εικόνες είναι απαραίτητες για ένα αξιόλογο άρθρο. Πρέπει να έχει ένα λογικό μέγεθος, να είναι επικεντρωμένο στο θέμα χωρίς περιττές λεπτομέρειες».

Βήμα 1ο

[edit]

Εντοπισμός υπαρχόντων λημμάτων, οργάνωση του υλικού τους Εντοπισμός του υλικού που ήδη υπάρχει σχετικά με το Δήμο που μας ενδιαφέρει στην ελληνική wikipedia, καθώς και ό, τι υπάρχει από πλευράς ξενόγλωσσων λημμάτων (ελέγχουμε αν το υπάρχον υλικό ήταν μεταφρασμένο σε άλλες – και ποιες- γλώσσες). Η επόμενη κίνηση είναι να προσπαθήσουμε να οργανώσουμε, με κατευθυντήρια γραμμή τη διάρθρωση που το αξιόλογο άρθρο ακολουθεί, αλλά και με βάση τους άξονες που μας ενδιαφέρουν (ήτοι τις θεματικές ενότητες: αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά στοιχεία, γεωγραφικά στοιχεία, θρησκευτική παράδοση, εθνολαογραφία και γεωφυσικά στοιχεία, όπου αυτό είναι δυνατό -δηλαδή όπου υπάρχει υλικό για τις παραπάνω θεματικές ενότητες) τα υπάρχοντα λήμματα που σχετίζονταν με το Δήμο, ώστε αυτό το υλικό να μη «χάνεται» ανοργάνωτο στους δαιδάλους του διαδικτύου, αλλά να προβληθεί και να αξιοποιηθεί, και τελικά να μπει μια τάξη στις πληροφορίες για το Δήμο συνολικά. Καλό είναι, ωστόσο, να έχουμε κατά νου ότι υπάρχει ελευθερία κινήσεων: κάθε δήμος μπορεί να προσαρμόσει τις θεματικές ενότητες τις οποίες προτείνει η παρούσα εργασία στα ορθολογικά κριτήρια της εμπειρίας, των αναγκών του και της πρακτικότητας.

Βήμα 2ο

[edit]

Κριτική των υπαρχόντων λημμάτων: δυνατά σημεία-αδυναμίες, εντοπισμός ελλείψεων. Ο έλεγχος ποιότητας του υλικού είναι το επόμενο, απαραίτητο βήμα. Σημειώνεται ότι συχνά τα κείμενα και τα άρθρα σε ιστοσελίδες της Τ.Α. δεν έχουν τεκμηρίωση, ούτε παραπομπές και συχνά είναι ενυπόγραφα-πολλά από τον ίδιο συντάκτη μάλιστα-αλλά και ανυπόγραφα. Λείπει επομένως τόσο η “εγκυκλοπαιδικότητα” όσο και η αντίστοιχη “έγνοια” για την πνευματική ιδιοκτησία (και την πατρότητα) των κειμένων που “υιοθετούνται” ως κείμενα παρουσίασης/άρθρα κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η πληροφορία που βρίσκουμε στο διαδίκτυο για κάποιο δήμο ή τοπική κοινότητα δεν διακρίνεται από ουδετερότητα και αντικειμενικότητα (αρχές απαράβατες για τη wikipedia), γιατί οι συντάκτες, λόγω εντοπιότητας, επηρεάζονται από την αγάπη για τον τόπο τους και τα κείμενά τους συχνά είναι αποτελέσματα πρωτότυπης, προσωπικής τους έρευνας. Επίσης, σπανίως λήμματα για τοπικές κοινότητες είναι διεξοδικά και καλύπτουν όλες τις περιοχές πληροφορίας που κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη παρουσίαση ενός τόπου.

Βήμα 3ο

[edit]

Από πού αντλούμε πληροφορία; Τα υπάρχοντα λήμματα μπορούν να εμπλουτιστούν από το υλικό της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου, ακόμα και από ανακοινώσεις και δελτία τύπου στην ιστοσελίδα αυτή. Απαραίτητη προϋπόθεση, να γίνουν οι σχετικές παραπομπές. Η ιστοσελίδα του Δήμου που μας ενδιαφέρει ίσως έχει αρκετό υλικό που όμως δεν είναι πάντα εύκολο να το εντοπίσει κανείς, αφού συχνά η διάταξη τέτοιων ιστοσελίδων είναι μάλλον δαιδαλώδης. Κυρίως όμως ανατρέχουμε σε δημοσιευμένα βιβλία ή άρθρα που αναφέρονται στην περιοχή που μας ενδιαφέρει, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως πηγές του λήμματός μας-πράγμα απαραίτητο για να επιτύχουμε την επαληθευσιμότητα που ζητά η wikipedia. Συγκεντρώνουμε και αξιοποίούμε εξειδικευμένη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και επίσημες ιστοσελίδες (π.χ. την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης: http://www.rethymno.gr/) και την ιστοσελίδα τουριστικής προβολής της Νομαρχίας Ρεθύμνου http://www.rethymnon.gr/index.php?gr). Επιπλέον, συχνά βοηθητικές είναι οι ιστοσελίδες του υπουργείου πολιτισμού για τις αρχαιότητες και τα μουσεία μας (π.χ η πύλη «Οδυσσεύς» του ΥΠΠΟΤ στο διαδίκτυο, για μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους: http://odysseus.culture.gr) ή και σελίδες για τους διατηρητέους οικισμούς ή για τα διατηρητέα μνημεία (πχ. την ιστοσελίδα «Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: http://estia.minenv.gr). Τις τελευταίες ιστοσελίδες φαίνεται να προτιμούν να χρησιμοποιούν και οι συντάκτες ξενόγλωσσων λημμάτων για την Ελλάδα. Επιπλέον οι ίδιοι συντάκτες χρησιμοποιούν ακόμα και στατιστικά (δημογραφικά) στοιχεία προερχόμενα από ελληνικές πηγές (π.χ.http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/categoryyears?p_cat=10007862&p_topic=10007862). Διαδικασία εμπλουτισμού λημμάτων της wikipedia Παράδειγμα εμπλουτισμού το λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνης, που στην αρχή είχε πολύ μικρή έκταση και ελάχιστο περιεχόμενο. Πέρα από τη λίστα των δημοτικών ενοτήτων, δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων καλό είναι να βάλουμε ένα κεφάλαιο για εκδηλώσεις που αφορούν όλο το Δήμο Ρεθύμνης, αλλά και πληροφορίες για το Κτηματολογικό Γραφείο Ρεθύμνου που αφορά πολλές από τις περιοχές του Δήμου. Οι πηγές για τις σχετικές καταχωρήσεις είναι απαραίτητες: Όλα πρέπει να γίνονται με τεκμηρίωση, μην το ξεχνάμε αυτό.

Παραδείγματα εμπλουτισμού λήμματος για τη wikipedia

[edit]

Πρώτο παράδειγμα:Το λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνης

[edit]

Η σελίδα για το Δήμο Ρεθύμνης υπήρχε στο: http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ρεθύμνης(τελευταία επεξεργασία 2/2011, μετά τον Καλλικράτη). Η σελίδα αυτή, στην τότε μορφή της, παρέπεμπε στις σελίδες των τεσσάρων (καποδιστριακών) Δήμων, που σήμερα (μετά Καλλικράτη) συναποτελούν το Μητροπολιτικό Δήμο Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο. Φυσικά υπάρχει και σελίδα για το Δήμο Ρεθύμνου, ως Καποδιστριακό Δήμο: http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ρεθύμνης_%28πρόγραμμα_Καποδίστριας%29 χωρίς μετάφραση σε άλλη γλώσσα. Οι σελίδες αυτές των καποδιστριακών Δήμων αποτελούν χρήσιμο αρχείο αλλά και αποθήκη υλικού που δεν πρέπει να χαθεί, θα πρέπει αντίθετα να αξιοποιηθεί και στη νέα, μετά τον Καλλικράτη, κατάσταση. Επιπλέον, τυχόν λάθη στις σελίδες των καποδιστριακών Δήμων καλό είναι να διορθώνονται, ώστε να μην διαιωνίζονται σφάλματα. Για παράδειγμα στη σελίδα του Καποδιστριακού Δήμου Ρεθύμνης υπήρχε λάθος για το Δ.Δ. Μικρών Ανωγείων, αφού το λήμμα παρέπεμπε εσφαλμένα στα Ανώγεια Μυλοποτάμου στον ίδιο νομό, που όμως είναι σε άλλη θέση και σε άλλο Δήμο. Το σφάλμα αυτό διορθώθηκε με επεξεργασία του λήμματος αυτού (23/1/2012). Στόχος ήταν η επεξεργασία της σελίδας του Δήμου Ρεθύμνου και ο εμπλουτισμός της με τις λεπτομέρειες της διοικητικής του διαίρεσης κατά “Καλλικράτη”. Έτσι ξεκινήσαμε με τη προσθήκη των εξής στοιχείων που αφορούσαν τις δημοτικές ενότητες, τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες που απαρτίζουν το νέο Δήμο Ρεθύμνης. Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από : http://www.ypes.gr/el/Elections/CityElections/Egiklioi_apofaseis/VariancePrescriptive/ (εγκύκλιος 45892, ΦΕΚ Β΄, 1292/11-8-2010) και http://www.rethymno.gr/citizen/local-councils/local-council.html Αφού δημιουργήθηκε λοιπόν η λίστα με τις υπο-περιοχές του Δήμου, έπρεπε να αναζητήσουμε τα υφιστάμενα για τις διάφορες περιοχές λήμματα στη wikipedia. Βοηθητικό σε αυτό ρόλο διαδραμάτισε η σελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Χωριά_του_νομού_Ρεθύμνης Στόχος της σχετικής αναζήτησης ήταν η δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων με άλλες σελίδες στη βικιπαίδεια ώστε να μη χαθούν οι πληροφορίες που ήδη υπήρχαν στην εγκυκλοπαίδεια για τις νυν τοπικές κοινότητες του Δήμου Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο των σχετικών λημμάτων, έγινε δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων για τα λήμματα Ρέθυμνο, Ατσιπόπουλο, Ελεύθερνα, Χάρκια, Κούφη, Αργυρούπολη, Σελλί, Μαλακίων (όπου όμως υπήρχε λήμμα μόνο για το Κάτω και όχι για το Άνω Μαλλάκι και τελικά ενσωματώθηκαν τα δύο χωριά σε ένα λήμμα), Σαϊτούρες, Αρκάδι (αν και το υπάρχον λήμμα αναφέρεται στο ιστορικό μοναστήρι και όχι στη διοικητική διαίρεση). Επιπλέον γίνεται και η ενημέρωση με τα (προσωρινά) στοιχεία της Ελληνικής απογραφής 2011 και η δημιουργία φυσικά του σχετικού εσωτερικού συνδέσμου. Δημιουργήθηκε νέο σύντομο λήμμα για τη “δημοτική κοινότητα” http://el.wikipedia.org/wiki/Δημοτική_κοινότητα προς συμπλήρωση της σχετικής έλλειψης. Επιπλέον δημιουργήθηκε εσωτερικός σύνδεσμος του Δήμου Ρεθύμνης στο http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλικράτης στη στήλη με τους (νέους) Δήμους. Συνεχίστηκε η δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων για την αξιοποίηση και ενσωμάτωση του υπάρχοντος υλικού: την 1/2/2012 το λήμμα Ρέθυμνο έδινε 214 αποτελέσματα στην εσωτερική αναζήτηση στο http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ειδικό%3AΑναζήτηση&search=ρεθυμνο αντίστοιχα την ίδια ημέρα (1/2/2012) η αναζήτηση του λήμματος Δήμος Ρεθύμνης έδινε δίνει 42 αποτελέσματα στο http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ειδικό%3AΑναζήτηση&search=δημος+ρεθυμνης ,ενώ αντίστοιχα το λήμμα ‘Δήμος Ρεθύμνου’ δίνει 58 αποτελέσματα στο: http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ειδικό%3AΑναζήτηση&search=δημος+ρεθυμνου Έτσι έγινε δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων του λήμματος του Δήμου Ρεθύμνου με τα λήμματα: Νομός Ρεθύμνης, Διοικητική διαίρεση νομού Ρεθύμνης, Ελληνικά Μοναστήρια (στη υπο-σελίδα του Αρκαδίου), επαρχίες της Ελλάδας, Κατάλογος οικιστικών περιοχών Ελλάδας, κατάλογος δήμων ανά νομό. Παρατηρήθηκε αδυναμία δημιουργίας άμεσων συνδέσμων για: Σωματά, Παλαίλιμνο, Υστερομινωικό Νεκροταφείο Αρμένων, Αλώνες Ρεθύμνου (Βιλανδρέδο), Πίκρης Ρεθύμνου, Μύρθιο Ρεθύμνου (Σελλί), αλλά αντίστοιχοι σύνδεσμοι υπάρχουν στη σελίδα του καποδιστριακού Δήμου Ρεθύμνου και έτσι αυτό το υλικό δεν θα χαθεί.

Δεύτερο παράδειγμα:Το λήμμα της πόλης του Ρεθύμνου

[edit]

(Πρωτεύουσας του Καλλικρατικού Δήμου Ρεθύμνης). Πρώτη μας κίνηση ήταν η αλληλοσύνδεση λημμάτων Δήμου και πόλης. Αυτό γίνεται με ενημέρωση του λήμματος της πόλης του Ρεθύμνου για την νέα διοικητική διαίρεση της περιοχής (Καλλικράτης). Αυτή η ενημέρωση έγινε με τον τρόπο που φαίνεται στην εισαγωγή του λήμματος της πόλης του Ρεθύμνου (εδώ μπορεί να μπει επικουρικά μια φωτογραφία του λήμματος σε επεξεργασία). Η σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Ρέθυμνο περιείχε λίγες γενικές πληροφορίες (στην ελληνική γλώσσα και σε 31 ακόμα γλώσσες σύμφωνα με τον κατάλογο γλωσσών στην ίδια σελίδα) γενικά για την πόλη του Ρεθύμνου (για τον ομώνυμο Νομό Ρεθύμνου υπάρχει η επίσης συνοπτική σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Ρεθύμνης στην ελληνική γλώσσα και σε άλλες γλώσσες πιο περιληπτικά) . Η ίδια αυτή η σελίδα δεν περιείχε ιδιαίτερα στοιχεία για τον αρχαιολογικό ή μουσειακό πλούτο του νομού, παρόλο που υπήρχαν στη σελίδα εξωτερικοί σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε σελίδες με τέτοιο υλικό, όπως η “ιστοσελίδα τουριστικής προβολής της Νομαρχίας Ρεθύμνου” http://www.rethymnon.gr/index.php?gr (σημειώνεται παρόλα αυτά ότι και οι εξωτερικοί αυτοί σύνδεσμοι πρέπει να ενημερωθούν/επικαιροποιηθούν, αφού, για παράδειγμα, εμφανίζεται “διαθέσιμη” η σελίδα της Νομαρχίας Ρεθύμνου, που όμως έχει καταργηθεί ως ΟΤΑ). Αντίστοιχη σελίδα φαίνεται να υπάρχει για όλους τους Νομούς της Ελλάδας, πάντως το περιεχόμενο και η δομή της σελίδας για το Δήμο Ρεθύμνου είναι μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα για τους νομούς πχ. (ενδεικτικά) των νομών Ηρακλείου (http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Ηρακλείου ) και Χανίων (http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Χανίων ) , αλλά και (επίσης ενδεικτικά) του νομού Αιτωλοακαρνανίας (http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Αιτωλοακαρνανίας ). Τούτο δείχνει ότι ίσως στο Νομό Ρεθύμνου υπάρχει “πυρήνας” ενδιαφέροντος για σύνταξη άρθρων για την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Αν αυτό ισχύει, θα πρέπει αυτός ο πυρήνας να αξιοποιηθεί, να παρακινηθεί να προσφέρει περισσότερα άρθρα ή περισσότερα στοιχεία σε υπάρχοντα άρθρα (εμπλουτισμός). Υπάρχει επίσης σελίδα για τη διοικητική διαίρεση του Νομού, όμως προ Καλλικράτη (τελευταία ενημέρωση- επεξεργασία της τον 11/2009) (http://el.wikipedia.org/wiki/Διοικητική_διαίρεση_νομού_Ρεθύμνης ), που περιέχει επομένως και τα στοιχεία της διοικητικής διαίρεσης ειδικά του Δήμου Ρεθύμνου (προ Καλλικράτη και αυτά), ως απλό κατάλογο των τότε δημοτικών διαμερισμάτων και επεξεργασία για ελάχιστα (μόνο 5) δημοτικά διαμερίσματα, ανάμεσα στα οποία και η πόλη του Ρεθύμνου (έδρα του μητροπολιτικού δήμου). Πρόκληση ήταν πάντως η δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων προς τα 214 αποτελέσματα της αναζήτησης με βάση το λήμμα “Ρέθυμνο”, τα οποία δεν ήταν σαφές αν έπρεπε να ενταχθούν στο λήμμα της πόλης του Ρεθύμνου. -Για παράδειγμα: από την αναζήτηση αυτή βρέθηκαν λήμματα για τους ακόλουθους (αθλητικούς) συλλόγους Ρεθύμνου: Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου, Ν.Ο. Ρεθύμνου, Ε.Α. Ρεθυμνιακού, Α.Ο. Νέος Αστέρας Ρεθύμνου, Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, Ελληνική Ορνιθολογική Ομοσπονδία, Ε.Π.Σ Ρεθύμνου. Όλα τα παραπάνω λήμματα συνδέθηκαν με το λήμμα της πόλης του Ρεθύμνου, με τη δημιουργία διασυνδέσεων στο κεφάλαιο που δημιουργήθηκε για τους “αθλητικούς συλλόγους” της πόλης. -Δεύτερο παράδειγμα: Βρέθηκαν (μέσω της αναζήτησης) πολλές προσωπικότητες-τέκνα του Ρεθύμνου (πάνω από 30). Έγινε ‘ξεκαθάρισμα’ αυτών και επειδή σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσαν όλοι να μπουν στο λήμμα για την πόλη του Ρεθύμνου, επιλέχθηκε ένας άλλος δρόμος: Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κατάλογος Ρεθεμνιωτών, και φροντίσαμε να ενημερώσουμε τον κατάλογο αυτό με όσα από τα παραπάνω ονόματα δεν βρίσκονταν σε αυτόν. Στη συνέχεια μπήκε στο λήμμα του Ρεθύμνου απλή παραπομπή (στο κεφάλαιο “Δείτε επίσης” ) προς την κατηγορία αυτή. Επιπλέον: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τις γειτονιές/οικισμούς του Ρεθύμνου με υπάρχοντα λήμματα (Μασταμπάς, Παλιά Πόλη Ρεθύμνου, Σοχώρα Ρεθύμνου, Ιρφάν Μετόχι); Το εξής απλό: τα παραπάνω “ενσωματώθηκαν” σταδιακά στο λήμμα της πόλης του Ρεθύμνου, κυρίως με δημιουργία εσωτερικών συνδέσμων (με εισαγωγή λέξεων του λήμματος σε διπλή αγκύλη: χχχ). Ζητήσαμε πάντως από τους διαχειριστές να ενεργήσουν ενσωμάτωση των λημμάτων αυτών (και του ιστορικού τους) στο λήμμα της πόλης του Ρεθύμνου, αφού προβλέπεται τέτοια δυνατότητα. Αυτό αναμένεται να γίνει ίσως στο μέλλον. Στο μέλλον εξάλλου, και στη διάθεση και προσφορά των χρηστών της βικιπαίδειας εναπόκειται και η συμπλήρωση του λήμματος της πόλης του Ρεθύμνου με τις πηγές που χρειάζονται για την τεκμηρίωση του (εγκυκλοπαιδικού αυτού) λήμματος. Έχουν δίκιο οι διαχειριστές να τοποθετούν αυτήν την παρατήρηση στα λήμματα που πάσχουν από τεκμηρίωση, και αυτή η σήμανση λειτουργεί ως προτροπή για σωστή συμπλήρωση του λήμματος.

Διαδικασία συγγραφής νέων λημμάτων στη wikipedia

[edit]

Επιλέγουμε ένα νέο λήμμα και κάνουμε αναζήτηση στην ελληνική wikipedia (el.wikipedia.org) για να ελεγχθεί αν υπάρχει. Εφ’ οσον διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει προχωρούμε στη δημιουργία του, με τον τρόπο που περιγράφεται ακολούθως:

Πρακτικές οδηγίες συγγραφής λήμματος για χωριό/πόλη

[edit]

Βασική δομή ή ελάχιστος κορμός ενός λήμματος για την τοπική αυτοδιοίκηση Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Ένα λήμμα για ένα χωριό (τοπική κοινότητα), θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής: -ο χάρτης εντοπισμού του χωριού, -μια μικρή εισαγωγή, -κεφάλαια, ενότητες, -εξωτερικοί σύνδεσμοι (ιστοσελίδες που αφορούν το χωριό) -πηγές, παραπομπές Όπως θα καταλάβετε όσο ασχολείστε όλο και περισσότερο με τη βικιπαίδεια και τα λήμματά της, δεν αρκεί να συντάξετε το κείμενο σε ένα κειμενογράφο και μετά να το μεταφέρετε στη βικιπαίδεια (copy + paste). Για όλα τα παραπάνω υπάρχει ένας ειδικός κώδικας γραφής (αυτός που φαίνεται στην “επεξεργασία” του λήμματος), που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει την εξής μορφή για το χωριό Χρωμοναστήρι (δείτε τη σχετική σελίδα και τον κώδικα αυτής στη επιλογή «επεξεργασία»: http://el.wikipedia.org/wiki/Χρωμοναστήρι_Ρεθύμνου) (χάρτης)

 • Προέλευση του ονόματος, ιστορία
 • Ναοί, Μνημεία, Σημαντικά Κτίρια
 • Καθημερινή ζωή, Εθνολαογραφία
 • Μεταφορές, συγκοινωνία
 • Άλλες πληροφορίες
 • Κατάλογος παραδοσιακών οικισμών της Ελλάδας
 • Δήμος Ρεθύμνης
 • Διοικητική διαίρεση νομού Ρεθύμνης (πρόγραμμα Καποδίστριας)
 • Δήμος Ρεθύμνης (πρόγραμμα Καποδίστριας)

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[edit]

Παραπομπές

[edit]
 • Παραπομπές
 • Χωριά του νομού Ρεθύμνης

Κάπως έτσι πρέπει να γραφεί το κείμενο για να μπορεί να “ανέβει” με σωστό τρόπο στη βικιπαίδεια. Αν κανείς μεταφέρει το παραπάνω κείμενο (κώδικα) στην “επεξεργασία λήμματος Χρωμοναστήρι” (Βοήθεια:Πώς να δημιουργήσετε μια σελίδα) θα έχει το αποτέλεσμα (το βασικό κορμό έστω) που βλέπει κανείς ήδη στο λήμμα για το Χωρωμοναστήρι.

Πώς φτιάχνουμε ένα χάρτη

[edit]

O συγκεκριμένος χάρτης φτιάχθηκε αντιγράφοντας ένα άλλο ήδη έτοιμο χάρτη, που είχε φτιαχτεί για κάποιο άλλο χωριό της Ελλάδας. Και εκείνος ο χάρτης είχε βασιστεί σε ένα έτοιμο ΠΡΟΤΥΠΟ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συμπληρώσουμε τα σωστά στοιχεία (συντεταγμένες) για να ολοκληρωθεί σωστά ο νέος χάρτης που μας ενδιαφέρει. Στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να ζητήσουμε τη βοήθεια και άλλων συντακτών ή διαχειριστών. Εμάς μας βοήθησε ο χρήστης Vagrand που μας έγραψε τις εξής απλές οδηγίες για να βρούμε τις συντεταγμένες που χρειάζονται για το χάρτη: “μπορείς να πας στην ιστοσελίδα latlong.html. Μετακινείς το κόκκινο μπαλόνι για παράδειγμα στην Κρήτη. Κάνεις ζουμ για να εντοπίσεις τον οικισμό που σε ενδιαφέρει. Όταν τον εντοπίσεις, θα παρατηρήσεις στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης κάποιες ενδείξεις (Degrees,Minutes,Seconds για κάθε latitude και longitude)”. Κάπως έτσι λοιπόν συμπληρώνεις το πρότυπο του χάρτη (Προσοχή: το πρότυπο βρίσκεται μέσα σε διπλές αγκύλες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρέσεις)

Πώς βρίσκουμε στατιστικά στοιχεία για το χωριό

[edit]

Δεν αρκεί να βρούμε και να αντιγράψουμε τον πληθυσμό ή αλλά στατιστικά στοιχεία για το χωριό. Πρέπει να εξηγήσουμε (με παραπομπή) πού βρήκαμε τα σχετικά στοιχεία. Δείτε την παραπομπή στο παραπάνω λήμμα, για το οποίο αντλήσαμε στοιχεία από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Πώς θα γράψουμε ένα κεφάλαιο

[edit]

Αν προσθέσουμε: == στην αρχή και στο τέλος του τίτλου του κεφαλαίου έχουμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο (για περισσότερες πληροφορίες δείτε: Οδηγός μορφοποίησης λημμάτων)

Πώς κάνουμε μια παραπομπή/υποσημείωση

[edit]

Όπως φαίνεται και παραπάνω. Μια απλή υποσημείωση σε βιβλίο/αναφορά γίνεται ως εξής: [1]. Μια απλή υποσημείωση σε μια ιστοσελίδα γίνεται ως εξής: [2] Πολλαπλές παραπομπές γίνονται ως εξής: Στην πρώτη γράφουμε: [3] και σε κάθε επόμενη ίδια παραπομπή, γράφουμε μόνο: [3] (για περισσότερες πληροφορίες: Βικιπαίδεια:Συνδέσεις_και_Παραπομπές και Βικιπαίδεια:Ένθεση_παραπομπών_με_χρήση_αναφορών_υποσημείωσης) Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι παραπομπές θα εμφανιστούν στη σωστή θέση και μάλιστα όλες μαζί, αριθμημένες: Απλούστατα βάζοντας στη σωστή θέση την εντολή:Παραπομπές 2 Με την εντολή αυτή (και με τις δύο μόνο αυτές λεξούλες) όλες οι παραπομπές θα φαίνονται συγκεντρωμένες και αριθμημένες.

Πώς θα κάνουμε εσωτερικές συνδέσεις

[edit]

Βάζοντας μια λέξη του κειμένου του λήμματος μέσα σε: χχχ δημιουργούμε ένα σύνδεσμο για ένα υπάρχον λήμμα στη βικιπαίδεια για τη λέξη αυτή. Περισσότερα για το ρόλο της συνδεσιμότητας στη βικιπαίδεια στην ίδια σελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Συνδέσεις_και_Παραπομπές Είδατε δεν είναι και τόσο δύσκολο. Αντίθετα, είναι δημιουργικό, είναι εγκυκλοπαίδεια! Είναι προσφορά στον τόπο μας, και διαφήμιση με επιστημονικό, εγκυκλοπαιδικό τρόπο! Φωτογραφίες: Φυσικά ένα λήμμα χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται ίσως φωτογραφίες (http://el.wikipedia.org/wiki/Βοήθεια:Επιφόρτωση_αρχείου) και γενικότερα επιμέλεια, αλλά στο παραπάνω βασικό οδηγό δόθηκε έμφαση στο πρώτο βήμα, στην αρχική εικόνα, στη βασική δομή, που θα συμπληρωθεί σταδιακά σε πλήρες εγκυκλοπαιδικό λήμμα! Δείτε τις εικόνες στο λήμμα για το Χρωμοναστήρι. Αν πατήσετε “επεξεργασία” θα δείτε αναλυτικά όλο τον κώδικα του λήμματος και θα δείτε για παράδειγμα ότι η πρώτη φωτογραφία προστέθηκε στο λήμμα με την εντολή: thumb|200 px|Χρωμοναστήρι ή Χρομοναστήρι; . Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε ειδικά για το λήμμα του Χρωμοναστηρίου και πριν αναρτηθεί στο λήμμα αυτό είχε αναρτηθεί στο http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chromonastiri_sign.jpg Εκεί είχαν τηρηθεί τα απαιτούμενα βήματα και είχε δοθεί η κατάλληλη άδεια χρήσης της φωτογραφίας, για να μπορεί να αναρτηθεί στη συνέχεια σε οποιοδήποτε λήμμα χρειάζεται. Έτσι μπόρεσε να αναρτηθεί στο λήμμα Χρωμοναστηρίου, με βάση την παραπάνω εντολή.

Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη βικιπαίδεια

[edit]

Τι σημαίνει η σήμανση: This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license Στη σελίδα Βικιπαίδεια:Πνευματικά δικαιώματα διαβάζουμε: “Η Βικιπαίδεια είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Παρ’ όλα αυτά το περιεχόμενό της προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Τόσο τα κείμενα όσο και οι εικόνες και τα άλλα πολυμέσα που βρίσκονται στη Βικιπαίδεια αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους εκτός αν κάπου ρητά αναφέρεται το αντίθετο, επιτρέπεται όμως η χρήση και η αναπαραγωγή τους χωρίς αντάλλαγμα με μνεία στην πηγή και στους δημιουργούς.” Για να γίνει το παραπάνω, ο δημιουργός του υλικού (λήμματα, φωτογραφίες κλπ) που αναρτάται στην βικιπαίδεια πρέπει να δεχθεί να θέσει το υλικό αυτό σε κυκλοφορία με μια ειδική άδεια εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας: την άδεια creative commons (cc) 3.0 ή νεότερη, η οποία θα επιτρέπει ελεύθερα την περαιτέρω χρήση του υλικού, με τον όρο της αναφοράς της πηγής και του δημιουργού. Με αυτό τον τρόπο δεν αφήνουμε μεν ελεύθερα τα πνευματικά μας δημιουργήματα στην απόλυτα ελεύθερη χρήση, αλλά τα αποδεσμεύουμε από την πλήρη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα απαιτούσε για παράδειγμα αμοιβή του δημιουργού για κάθε περαιτέρω χρήση. Τέτοια αμοιβή στη βικιπαίδεια δεν μπορεί να προβλέπεται. Η εγκυκλοπαίδεια και το υλικό της κυκλοφορεί ελεύθερα, με δύο μόνο όρους: αναφορά στην πηγή και στο δημιουργό και περαιτέρω διάθεση με τον ίδιο τρόπο (με άδεια cc 3.0).

Πρακτικές οδηγίες μετάφρασης λήμματος για χωριό/πόλη

[edit]

Σε κάθε γλώσσα/χώρα η βικιπαίδεια μπορεί να έχει διαφορετικούς ειδικότερους κανόνες και κανονισμούς λειτουργίας και συγγραφής λημμάτων. Οι χρήστες πρέπει να δίνουν προσοχή σε αυτούς τους ειδικούς κανόνες και να τους σέβονται για να έχουν ένα καλό ξεκίνημα συνεργασίας και συμβολή στην εκεί βικιπαίδεια. Οι κανόνες της ελληνικής βικιπαίδειας αφορούν μόνο τα ελληνικά λήμματα ή τα λήμματα που μεταφράζονται στα ελληνικά (http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Μεταφράσεις ). Όταν όμως γράφετε σε ξένη γλώσσα, προσέξτε γιατί εκεί ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες, ενώ δεν αποκλείεται να συναντήσετε και συγκεκριμένη βοήθεια!

Γερμανικά

[edit]

Για παράδειγμα, αν θέλετε να γράψετε ένα λήμμα για μια πόλη της Γερμανίας, θα παρατηρήσετε ότι τα εκεί σχετικά λήμματα έχουν μια σχετική ομοιομορφία στη δομή τους. Τούτο οφείλεται γιατί η κοινότητα των συντακτών στη Γερμανική βικιπαίδεια έχει -μετά από εκτενή συζήτηση – συμφωνήσει σε ένα άξονα συγγραφής άρθρων για πόλεις, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στη σελίδα: http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Formatvorlage_Stadt Η παραπάνω οδηγία αφορά γερμανικές πόλεις και τα σχετικά τους λήμματα, ίσως όμως δίνει και μια ιδέα και για τα ελληνικά λήμματα, για τις ελληνικές πόλεις. Για τα χωριά υπάρχει άλλη οδηγία: http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Infobox_Ortsteil_einer_Gemeinde_in_Deutschland). Η προτεινόμενη δομή των λημμάτων για τις πόλεις είναι η εξής:

Πόλη

[edit]
 • Γεωγραφία
 • Γεωγραφική θέση Δομή της πόλης Γειτονικές κοινότητες Γεωλογία Κλίμα
 • Ιστορία
 • Σύσταση/δημιουργία Εξέλιξη πληθυσμού
 • Θρησκεία
 • Πολιτική
 • Δήμαρχος Οικόσημα Αδελφοποίηση
 • Τέχνες και Πολιτισμός
 • Θέατρα και μουσεία Μουσική Κτίρια Πάρκα και αναψυχή Αθλητισμός Τακτικές εκδηλώσεις Γαστρονομικές σπεσιαλιτέ
 • Οικονομία και υποδομή
 • Επιχειρήσεις Media Δημόσιες Υπηρεσίες Εκπαίδευση Κυκλοφορία
 • Προσωπικότητες
 • Τιμημένοι δημότες Τέκνα της πόλης Προσωπικότητες που έζησαν/εργάστηκαν σε αυτή την πόλη
 • Αναφορές
 • Εξωτερικές συνδέσεις
 • Υποσημειώσεις

Θα προσέξετε ότι δομή αυτή ακολουθείται και για (κάποια τουλάχιστον από) τα γερμανικά λήμματα για ελληνικές πόλεις ( ενδεικτικά: http://de.wikipedia.org/wiki/Rethymno , http://de.wikipedia.org/wiki/Chania) Αν σας φαίνεται λοιπόν χρήσιμη αυτή η δομή για τα ελληνικά λήμματα ή για λήμματα σε ξένες γλώσσες για ελληνικές πόλεις ή χωριά, χρησιμοποιείστε την, ενώ αν τύχει και γράψετε για κάποια γερμανική πόλη, το πιθανότερο είναι να σας ζητήσουν (οι εκεί διαχειριστές) να την ακολουθήσετε πιστά! Κάθε ομάδα έχει τους κανόνες λειτουργίας της, δεν είναι έτσι; Πρέπει να τους σεβόμαστε. Και μην ξεχνάμε α) ότι στις ξενόγλωσσες εκδόσεις υπάρχουν έτοιμα αντίστοιχα πρότυπα για χάρτες (δείτε ενδεικτικά τους χάρτες στα ξενόγλωσσα λήμματα για το Χρωμοναστήρι) και β) την εντολή για τις παραπομπές (που στις ξενόγλωσσες βικιπαίδειες δεν θα είναι φυσικά στα ελληνικά, αλλά:

References

[edit]

reflist (για τη σύνταξη των παραπομπών/υποσημειώσεων στα αγγλικά ή γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρώσικα λήμματα, δείτε τα αντίστοιχα λήμματα για το Χρωμοναστήρι).

Γαλλικά

[edit]

Αντίστοιχα, αν θέλετε να γράψετε ένα λήμμα για μια πόλη της Γαλλίας ή να μεταφράσετε ένα λήμμα για ελληνική πόλη στα γαλλικά, καλό είναι να μελετήσετε τη σελίδα για τους άξονες συγγραφής γαλλικών αντίστοιχων λημμάτων http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Infobox_Ville (Για τα χωριά δεν υπάρχει άλλη οδηγία. Δίνονται όμως δύο «σκελετοί», ένας εκτενέστερος και ένας πιο συνοπτικός). Ο προτεινόμενος συνοπτικός σκελετός των λημμάτων (του βασικού κώδικα) για τις πόλεις είναι ο εξής: Βασική συμβουλή για τους φιλόδοξους μεταφραστές ελληνικών λημμάτων στα γαλλικά ή τους συντάκτες γαλλικών λημμάτων: πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας! Οι γάλλοι διαχειριστές δεν συγχωρούν λάθη στην έκφραση, στην ορθογραφία και τη σύνταξη! Μπορεί ένα καλό κείμενο να έχει κακή υποδοχή λόγω προβλημάτων στη γλώσσα, οπότε φροντίστε η τελική μορφή του λήμματος που θα αναρτήσετε να είναι προσεκτικά δουλεμένη.

Ιταλικά

[edit]

Στην ίδια λογική και μια μετάφραση στα ιταλικά πρέπει να είναι πολύ προσεγμένη γλωσσικά. Μπορείτε, όπως σε κάθε εθνική έκδοση της wikipedia, να ζητήσετε και από την ιταλική πρεσβεία βοήθεια και κάποιος από τους αρμόδιους διαχειριστές να αναλάβει να σας βοηθήσει. Ως προς τη δομή ενός λήμματος στα ιταλικά, η ιταλική wikipedia, όπως και η γαλλική, προτείνει δύο λύσεις, την εκτεταμένη (Sintassi completa) και την σύντομη (Sintassi tipica). H σύντομη εκδοχή έχει τον παρακάτω άξονα: -διοικητική διαίρεση Φυσικά όποια από τις παραπάνω πληροφορίες δεν υπάρχει (πχ. σχετικά με το οικόσημο μιας πόλης) απλά δεν συμπληρώνεται. Προσοχή στη γλωσσική απόδοση των τίτλων των κεφαλαίων του λήμματός σας: π.χ. για τις παραπομπές πρέπει να δημιουργήσετε κεφάλαιο με τον τίτλο

Note

[edit]

ενώ για τους εξωτερικούς συνδέσμους ο τίτλος πρέπει να είναι Collegamenti esterni

Ρώσικα

[edit]

Για ένα λήμμα που να αφορά σε πόλη/χωριό που θα θέλατε να το μεταφράσετε στα ρωσικά, καλό είναι να ακολουθήσετε την παρακάτω δομή (εδώ παρατίθεται η πλήρης μορφή της):

Επίλογος

[edit]

Η τοπική αυτοδιοίκηση με τον διευρυμένο ρόλο της σήμερα, καλό είναι να μην αγνοήσει επικοινωνιακά μέσα και στρατηγικές που θα ενισχύσουν προσπάθειες για τοπική ανάπτυξη, προσέλκυση τουρισμού, εμπορική δραστηριοποίηση, ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής της στον παγκόσμιο οικονομικό και τουριστικό χάρτη. Σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος παίρνει πληροφορίες για μια περιοχή ή οργανώνει μια επίσκεψη σε αυτή για τουριστικούς, επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους«με ένα κλικ» στο διαδίκτυο. Έτσι, ως βασική πηγή πληροφόρησης αναδεικνύεται η Ελεύθερη δικτυακή Εγκυκλοπαίδεια. Για τον λόγο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία κάθε περιοχής στη wikipedia, με ποιότητα και ακρίβεια. Όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στη γλώσσα του κοινού που πιθανόν ενδιαφέρεται για μια περιοχή.

Τουριστικές και αναπτυξιακές προοπτικές μέσω της Wikipedia

[edit]

Ο εμπλουτισμός της Wikipedia με πληροφορίες για την περιοχή σας και η πιθανή μετάφρασή τους σε πολλές γλώσσες αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές επενδύσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει μια δημοτική αρχή, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναδειχθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε περιοχής και να γίνει ορθολογική και τεκμηριωμένη τουριστική προβολή της. Οι επισκέπτες κάθε περιοχής θέλουν αξιόπιστες και τεκμηριωμένες μαρτυρίες και περιγραφές και δεν υπάρχουν καλύτεροι τέτοιοι μάρτυρες από τους κατοίκους της περιοχής, ή από όσους επισκέφθηκαν την κάθε περιοχή, ανέτρεξαν σε τυχόν τουριστικούς οδηγούς ή σε άλλη βιβλιογραφία και θέλουν να δημοσιοποιήσουν στοιχεία για την περιοχή αυτή. Στοιχεία που θα βοηθήσουν και άλλους επισκέπτες να γνωρίσουν πραγματικά και τελικά να αγαπήσουν και να συνεχίσουν να προτιμούν την κάθε περιοχή.

Τι πρέπει να κάνει ο δήμος σας

[edit]

Για την αξιοποίηση, ωστόσο, των δυνατοτήτων που παρέχει η wikipedia πρέπει οι ίδιοι οι τοπικοί φορείς να αναλάβουν ενεργητικά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία εγκυκλοπαιδικών λημμάτων σχετικών με την περιοχή τους. Οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να δώσουν το τοπικό περιεχόμενο στην εγκυκλοπαίδεια με τη συγκατάθεση τους, εφόσον αυτές έχουν το καλύτερο υλικό που τους αφορά και οι ίδιες θα φροντίσουν για την καλύτερη δυνατή ποιότητα στα λήμματά τους, από την οποία θα κριθεί και η ανταγωνιστική τους παρουσία στο διαδίκτυο. Η διαδικασία συγγραφής ενός λήμματος για τη Wikipedia είναι σχετικά απλή και σύντομη, αρκεί να υπάρξουν άτομα από το ανθρώπινο δυναμικό σας που θα ασχοληθούν με αυτό. Δεν χρειάζονται εξειδικευμένα προσόντα και, επιπλέον, η ΕΕΛ/ΛΑΚ στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες, διαχέοντας γνώση και παρέχοντας οδηγίες σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φορέας τις χρειαστεί.

Τοπική αυτοδιοίκηση και wikipedia

[edit]

Σήμερα που είναι γνωστή πλέον η δύναμη της wikipedia, με 260 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως (ήδη από το 2010) και άρθρα σε περισσότερες από 250 γλώσσες, είναι απαραίτητο η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση να αδράξει την ευκαιρία να προβληθεί σε αυτή τη σημαντική επικοινωνιακή πλατφόρμα, και μάλιστα χωρίς κανένα οικονομικό κόστος, όταν η επικοινωνία και η πληροφόρηση αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε τουριστική και αναπτυξιακή δραστηριοποίηση. Το ζητούμενο είναι η προβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της wikipedia να γίνεται από τεκμηριωμένα και πλήρη άρθρα. Ειδικά κριτήρια για τα υποψήφια αξιόλογα λήμματα θεμάτων/αντικειμένων τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχουν τεθεί, αλλά τέτοια λήμματα είναι στο χέρι μας να διαμορφώσουμε και με τον τρόπο αυτό να διαμορφώσουμε και τα σχετικά κριτήρια. Αυτή άλλωστε είναι η αξία και η σημασία της συμμετοχής στη βικιπαίδεια και μια από τις προκλήσεις της βικιπαιδείας, η επιτυχία της οποίας, η διάδοση και τα αποτελέσματά της εξαρτώνται από τους χρήστες/συντάκτες της. Από τον καθένα μας, από εσάς! Χρειάζονται πρωτοβουλίες με βάση την εμπειρία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των αρμόδιων, των φορέων, αλλά και η συμβολή όλων στον τομέα ορθής και αναπτυξιακής (τουριστικής και όχι μόνο) προβολής των περιοχών της χώρας μας μέσω της wikipedia.

Επίμετρο

[edit]

Γενικές οδηγίες μετάφρασης ελληνικών λημμάτων σε ξενόγλωσσες εκδόσεις wikipedia

[edit]

Γενικότερα, όταν κάποιος μεταφράζει λήμματα (αλλά και όταν συντάσσει λήμματα) σε ξενόγλωσσες βικιπαίδειες πρέπει να ακολουθεί τους εκεί κανόνες διότι το έργο του ελέγχεται από τους εκεί διαχειριστές. Σε κάθε χώρα υπάρχουν συντάκτες ή διαχειριστές που ειδικεύονται σε κατηγορίες άρθρων και σίγουρα θα βρείτε κάποιον που θα ειδικεύεται, για παράδειγμα στα λήμματα για την Ελλάδα ή ειδικότερα για τις ελληνικές πόλεις/χωριά. Αρκεί να ζητήσετε βοήθεια από την εκεί κοινότητα και θα σας καθοδηγήσουν οι εκεί διαχειριστές/συντάκτες προς κάποιους βοηθούς σας. Υπάρχει άλλωστε και ο θεσμός των πρεσβειών στις βικιπαίδειες (http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Πρεσβεία ). Γενικότερα είναι εύκολο να βρείτε συμμάχους και φίλους στην προσπάθειά σας. Αρκεί να προσέχετε τους εκεί κανόνες και να προσέχετε να γράφετε σωστά στην εκεί γλώσσα. Πώς θα σας φαινόταν αν βλέπατε ένα λήμμα με “σπαστά” ελληνικά στην ελληνική βικιπαίδεια; Μάλλον περίεργο θα ήταν. Αντίστοιχα δεν είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα λήμματα με σπαστά γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά κ.ο.κ. Ας σημειωθεί ότι στην αγγλική βικιπαίδεια υπάρχει μεγαλύτερη σχετική ανεκτικότητα, αλλά και εκεί θέλει προσοχή, μεγάλα λάθη ούτε εκεί συγχωρούνται. Ας τολμήσουμε να πούμε ότι υπάρχει ένας γενικός “κανόνας” στη συνεργατικότητα: Αν οι λοιποί συντάκτες ή οι διαχειριστές διαγνώσουν ότι υπάρχει διάθεση για να δημιουργηθεί καλό λήμμα, θα βοηθήσουν με χαρά και απεριόριστα. Αν όμως δουν μια πρόχειρη και μη εγκυκλοπαιδική προσέγγιση, θα εξαντλήσουν συχνά την αυστηρότητά τους και δεν θα διστάσουν κατά περίπτωση ακόμα και να διαγράψουν αμέσως το (πρόχειρο/κακό) λήμμα σας. Αλλά μην σας τρομάξει αυτή η διαπίστωση, γενικά στις βικιπαίδειες υπάρχει κλίμα συνεργασίας και όρεξη για δουλειά, αρκεί να μπείτε και εσείς με την ίδια διάθεση και σίγουρα με αγάπη και μεράκι για το λήμμα που σας απασχολεί. Δείτε σχετικά: http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Διαγλωσσικές_συνδέσεις

Κατάλογος πιθανών προτεινομένων θεμάτων για Δήμους-Άρθρα τοπικού ενδιαφέροντος

[edit]

Δημιουργία συνδέσμων για: -περιφερειακή ενότητα, – (αθλητικούς) συλλόγους, -ορειβατικούς συλλόγους -φυσιολατρικές εταιρείες -τοπικές προσωπικότητες -τοπική μουσική, -κατάλογος τοπικών εφημερίδων, περιοδικών, σε διασύνδεση με το λήμμα μιας πόλης.

Διαχειριστές ξενόγλωσων εκδόσεων της Wikipedia

[edit]

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πολλές φορές υπάρχει πιθανότητα να προκύψει κάποια δυσκολία ως προς τη μετάφραση ελληνικού λήμματος σε άλλη γλώσσα (πιθανόν και ως προς τη δημιουργία λήμματος απευθείας σε ξένη γλώσσα). Ως προς την πρώτη περίπτωση, η ομάδα μας θα αναφέρει την ‘περιπέτεια’ της μετάφρασης του λήμματος «Κυνήγι θησαυρού στο Ρέθυμνο» στα γαλλικά και τα ιταλικά, ένα λήμμα που γράφτηκε με τη λογική της ευρύτερης παρουσίασης ενός χαρακτηριστικού θεσμού της πόλης του Ρεθύμνου, όπως είναι το καρναβάλι του Ρεθύμνου. Πληροφορίες στην ελληνική wikipedia δεν υπήρχαν για το κυνήγι του θησαυρού στο Ρέθυμνο, έτσι λοιπόν το λήμμα γράφτηκε αρχικά στα ελληνικά. Έγινε δεκτό από την κοινότητα της ελληνικής wikipedia, μεταφράστηκε στα αγγλικά και αναρτήθηκε στην αγγλική wikipedia (αφού τηρήθηκαν όλοι οι σχετικοί κανονισμοί). Στη γερμανική wikipedia έκριναν ότι το λήμμα δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο και ότι θα μπορούσε να προστεθεί απλά μια παράγραφος ή κάποιες προτάσεις στην υφιστάμενη ενότητα «Regelmäßige Veranstaltungen» (τακτικές εκδηλώσεις) του γερμανικού λήμματος της πόλης (και δήμου) του Ρεθύμνου. Στη συνέχεια μεταφράστηκε και, με την τήρηση των σχετικών κανονισμών, αναρτήθηκε στη γαλλική και την ιταλική wikipedia. Αμέσως το λήμμα και στις δύο διαγράφηκε απευθείας: στη γαλλική wikipedia η αιτιολόγηση της διαγραφής ήταν ότι «το περιεχόμενο είναι διαφημιστικό και όχι εγκυκλοπαιδικό», ενώ στην ιταλική ότι «το περιεχόμενο δεν είναι εγκυκλοπαιδικό». Μάλιστα, από την ιταλική wikipedia, μας ζητήθηκε σε αυστηρό τόνο να μην ανεβάσουμε ξανά παρόμοια λήμματα! Στη ρωσική wikipedia αμέσως το άρθρο προτάθηκε για διαγραφή με αιτιολόγηση «χαμηλής εγκυκλοπαιδικής αξίας». Ωστόσο, Από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι κάθε ξενόγλωσση έκδοση της wikipedia οι ρώσοι διαχειριστές προτείνουν (προς αποφυγή διαγραφής) βελτίωσή του με βιβλιογραφία. Είναι προφανές λοιπόν ότι κάθε έκδοση της wikipedia έχει τους κανόνες της και το δικό της βαθμό «αυστηρότητας», που καλό είναι να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή τριβών μεταξύ συντακτών και διαχειριστών αλλά και αποφυγή συναισθημάτων απογοήτευσης από πλευράς ενός συντάκτη, του οποίου ένα μεταφρασμένο λήμμα μπορεί να βρεθεί στον «κάλαθο των αχρήστων». Άλλο αντίστοιχο παράδειγμα υπήρξε το λήμμα για τη διοικητική διαίρεση του Δήμου Ρεθύμνης, όσον αφορά την ιταλική του μετάφραση (Rethymno, Comune). Ιταλός διαχειριστής ενημέρωσε ότι θα διαγράψει το εν λόγω λήμμα γιατί «υπήρχε καλό και πλήρες άρθρο για το θέμα» (το: Retimno, unità periferica). Όταν επικοινωνήσαμε και εξηγήσαμε ότι το περιεχόμενο του μεταφρασμένου λήμματός μας ήταν διαφορετικό και κάλυπτε και άλλες πτυχές πληροφορίας για το Δήμο Ρεθύμνης, απλά προχώρησε στη διαγραφή του, χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Αναγκαστικά, για να δώσουμε κάποια σχετική πληροφορία, συνδέσαμε το λήμμα στο οποίο αναφερόταν ο ιταλός διαχειριστής με το δικό μας ελληνικό λήμμα (Δήμος Ρεθύμνης), αν και το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί επακριβώς σε αυτό.

Οι μεταφράσεις /προσαρμογές για το λήμμα του Δήμου Ρεθύμνης

[edit]

Η ίδια δημιουργική περιπέτεια σύνθεσης και διασύνδεσης μας περίμενε και στις μεταφράσεις του λήμματος στις άλλες γλώσσες.

Στα αγγλικά

[edit]

Η αγγλική βικιπαίδεια περιλαμβάνει λήμματα για τους καποδιστριακούς δήμους και για αρκετά από τα χωριά του Ρεθύμνου. Αυτό το υλικό φυσικά θα έπρεπε να διασυνδεθεί με το αγγλικό λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνης και αυτό ακριβώς κάναμε στο λήμμα. Ρίξτε του μια ματιά: w:Rethymno_(municipality) Βοήθεια για τις διασυνδέσεις πήραμε από τη λίστα των χωριών του Ρεθύμνου στη σελίδα/κατηγορία: w:Category:Populated_places_in_Rethymno_(regional_unit) στην οποία προσθέσαμε και το αγγλικό λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνης.

Στα Γερμανικά

[edit]

Στο Γερμανικό λήμμα για το Ρέθυμνο, υπάρχει μια σύγχυση-ενσωμάτωση του λήμματος της πόλης με το λήμμα του Δήμου Ρεθύμνης, αφού το λήμμα αυτό περιέχει στοιχεία και για τα δύο λήμματα. Σε κάθε περίπτωση αντλήσαμε υλικό και από αυτό το λήμμα για να δημιουργήσουμε ένα ξεχωριστό λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνης στα γερμανικά. Ο γερμανος διαχειριστής είχε ένσταση γι αυτό το διαχωρισμό, και το μεταφρασμένο λήμμα διαγράφηκε και μαζί του όλο το ιστορικό του ( http://de.wikipedia.org/wiki/Geimende_Rethymno )! Σε σχετική διατύπωση απορίας μας για τη διαγραφή, επέμεινε ο εκεί διαχειριστής ότι ’’υπάρχει το λήμμα για το Ρέθυμνο’’, παρά την επιχειρηματολογία μας ότι θα έπρεπε να είναι διακριτά τα δύο λήμματα. Επομένως έπεσε στο κενό η προσπάθειά μας για δημιουργία του γερμανικού λήμματος για το Δήμο Ρεθύμνης, και υπήρξε μόνο το σχόλιο: Beides wird im Artikel behandelt, das zu trennen wäre sehr künstlich (και τα δύο θα εξεταστούν στο Λήμμα, είναι περίπλοκο να διαχωριστεί στο άρθρο στα δύο). Σεβαστήκαμε την κρίση των εκεί διαχειριστών. Ίσως στο μέλλον και με περισσότερη επιχειρηματολογία θα δεχθούν τον προτεινόμενο διαχωρισμό. Προς το παρόν, συμβιβαζόμαστε με αυτό (ένα λήμμα για δύο θέματα), αφού φυσικά υπάρχει το γερμανικό λήμμα για το Ρέθυμνο που περιλαμβάνει και πληροφορίες για το Δήμο Ρεθύμνης, ως παραπάνω (http://de.wikipedia.org/wiki/Rethymno), επομένως διασυνδέσαμε το άρθρο αυτό με το (ελληνικό) λήμμα του Δήμου Ρεθύμνης (http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ρεθύμνης ) στο οποίο μας επέτρεψαν (!!!) οι γερμανοί διαχειριστές να προσθέσουμε ένα κεφάλαιο για το κτηματολόγιο της περιοχής, όπως και στο ελληνικό λήμμα. Στη γερμανική βικιπαιδεία υπάρχει αυστηρό σύστημα ελέγχου των αλλαγών. Μετά από κάθε αλλαγή/εμπλουτισμό μιας σελίδας μπαίνει σήμανση στο λήμμα ότι υπάρχουν αλλαγές και ότι αυτές είναι υπό έλεγχο και έγκριση. Αυτές οι αλλαγές είτε εγκρίνονται είτε απορρίπτονται, αν τυχόν δεν πληρούν τα κριτήρια της γερμανικής βικιπαίδειας. Επίσης ο κάθε χρήστης μπορεί στην επιλογή θέασης της συνεισφοράς του να διαπιστώνει αν οι αλλαγές/συνεισφορές του έχουν εγκριθεί ή όχι (οι υπό έγκριση προσθήκες έχουν μια ωχρή/κίτρινη σκίαση). Οι γερμανοί διαχειριστές είναι μάλλον αρκετοί, αφού αντιδρούν άμεσα σε κάθε αλλαγή/εμπλουτισμό λημμάτων και είναι φυσικά ανοιχτοί στο διάλογο, αν και κάθετοι και άμεσοι στις αντιδράσεις τους (κατέβασμα σελίδων άμεσα, χωρίς προηγούμενο διάλογο ή χωρίς χρόνο για διάλογο ή σχετική ψηφοφορία ή γνωμοδότηση από τρίτους).

Στα Γαλλικά

[edit]

Το λήμμα για το Δήμο Ρεθύμνου υπήρχε σε πολύ καλή μορφή και οι συνδέσεις που έγιναν (κατά κύριο λόγο από τον συγγραφέα του/διαχειριστή της γαλλικής wikipedia) αφορούσαν τα χωριά του δήμου για τα οποία η ομάδα είχε δημιουργήσει λήμματα (π.χ. Χρωμοναστήρι, Ρουσσοσπίτι, Μαρουλά, Γεράνι, Ρούστικα κλπ). Σημαντικό ως προς τα γαλλικά λήμματα της ομάδας ήταν το γεγονός ότι εντάχθηκαν στο “Portail de la Grèce” “Portail de la Crète”, κίνηση που επέτρεψε την ομαδοποίηση ομοειδών λημμάτων και τη συγκεντρωτική παρουσίαση πληροφορίας από την εργασία της ομάδας.

Στα ιταλικά και τα ρώσικα

[edit]

Επίσης υπήρχαν έτοιμα άρθρα, όπου ενεργοποιήθηκαν σύνδεσμοι που αφορούσαν τα υπόλοιπα λήμματα για τα οποία δούλεψε η ομάδα. Και μια μικρή, ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: στα ρωσικά όταν προσπαθήσαμε να ενεργοποιήσουμε τον σύνδεσμο για το μοναστήρι του Αρκαδίου παραπέμποντας στο αντίστοιχο λήμμα της ρωσικής wikipedia, διαπιστώσαμε ότι ο σύνδεσμος οδηγούσε στο σύνδεσμο κάποιας ατόλλης «Αρκάντι»! Οπότε και διορθώσαμε την ορθογραφία και η σύνδεση οδηγεί πλέον στο λήμμα για το μοναστήρι του Αρκαδίου.

Πρόταση

[edit]

Οι δήμοι θα μπορούσαν να αναθέσουν τη συγγραφή ή τον έλεγχο ξενόγλωσσων άρθρων σε καλούς γνώστες ξένων γλωσσών ή σε ανθρώπους που μιλούν ως μητρική γλώσσα τη γλώσσα στην οποία επιχειρούν να συνταχθούν ή μεταφραστούν τα λήμματα. Επίσης οι δήμοι μπορούν να αποφασίσουν να διαθέσουν το πλήρες υλικό των ιστοχώρων τους στη βικιπαίδεια, ώστε να τεκμηριώσουν έτσι τα λήμματα, αρκεί να ελέγχξουν ότι το υλικό των ιστοχώρων τους είναι τεκμηριωμένο και ακριβές. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι για τις σελίδες της βικιπαίδειας (ελληνικής ή ξενόγλωσσης) αρκεί η τεκμηρίωση με παραπομπή σε ιστοσελίδες, αν και θα ήταν επιθυμητή (ή προτιμότερη κατά περίπτωση) η παραπομπή και σε άλλες πηγές, όπως βιβλιογραφία (και δή ξενόγλωσση για τα ξενόγλωσσα λήμματα), αρθρογραφία. Αντίστοιχη εργασία πρέπει να γίνει και με το φωτογραφικό υλικό, αρκεί όμως οι Δήμοι να έχουν τα πνευματικά δικαιώματα για αυτό το φωτογραφικό υλικό και να αποφασίσουν να το διαθέσουν στο wikimedia commons, με τις προβλεπόμενες (και) εκεί (όπως και σε όλη τη βικιπαίδεια) εκεί ειδικές αδειοδοτήσεις πνευματικής ιδιοκτησίας (creative commons …)

Τα ξενόγλωσσα λήμματα για την πόλη του Ρεθύμνου

[edit]

Λήμμα για την πόλη του Ρεθύμνου υπάρχει σε 32 γλώσσες. Υπάρχει για παράδειγμα στην αγγλική γλώσσα: Ρέθυμνο με μικρό περιεχόμενο, που χρήζει συμπλήρωσης και βελτίωσης (εμείς συμπληρώσαμε τα στατιστικά στοιχεία πληθυσμών διαχρονικά). Μεγαλύτερη δυναμική έχει η σελίδα για το Ρέθυμνο στα γερμανικά (πιθανότατα λόγω του μεγάλου ποσοστού γερμανόφωνων επισκεπτών-τουριστών στην περιοχή) : Rethymno . Το λήμμα αυτό παρουσιάζει την ιδιομορφία ότι αφορά τόσο την πόλη, όσο και το Δήμο Ρεθύμνης. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε το διαχωρισμό, αλλά οι Γερμανοί διαχειριστές έκριναν ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι πολύπλοκος και τον απέρριψαν. Σεβαστήκαμε την απόφασή τους και δεν επιμείναμε. Πολύ λιγότερα στοιχεία περιέχουν οι υπάρχουσες σήμερα σελίδες στις 3 άλλες γλώσσες : Réthymnon Η γαλλική βικιπαίδεια περιλάμβανε λήμμα για το Ρέθυμνο. Ωστόσο, από τη συζήτηση που είχε προηγηθεί με γάλλο διαχειριστή σχετικά με άλλα λήμματα της ομάδας, διαπιστώσαμε ότι ο πλέον «αυστηρός» κριτής μας ήταν και ο συγγραφέας του λήμματος για το Ρέθυμνο και δεν επιδιώξαμε κάποιον εμπλουτισμό του, φοβούμενοι αρνητικές αντιδράσεις του. Στα ιταλικά το λήμμα για το Ρέθυμνο είναι αυτό: http://it.wikipedia.org/wiki/Rethymno, όχι ιδιαίτερα εκτεταμένο. Στο ιταλικό αυτό λήμμα, επίσης, μετά από διαγραφή πληροφοριών που προσθέσαμε στο υπάρχον ιταλικό λήμμα για το μοναστήρι του Αρκαδίου και την ολοκληρωτική διαγραφή του λήμματός μας για τον Δήμο Ρεθύμνης, αποφασίσαμε να μην επέμβουμε, για λόγους καλής συνύπαρξης με την ομάδα των ιταλών διαχειριστών. Στα ρωσικά το λήμμα του Ρεθύμνου είναι το: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ретимнон Με την ίδια λογική, διαπιστώνοντας ότι ο έλεγχος των λημμάτων μας γίνεται από ανθρώπους που είτε γράφουν για την Ελλάδα ή ακόμα πιο συγκεκριμένα για την Κρήτη στη βικιπαίδεια και δεν είναι πολύ ανοιχτοί σε πιθανές παρεμβάσεις στα λήμματά τους (ίσως και λόγω της χρήσης της μητρικής τους γλώσσας από μη φυσικούς ομιλητές και την επακόλουθη κατώτερη γλωσσική ποιότητα της παρέμβασης μας), αποφύγαμε κάποια παρέμβαση στο υπάρχον λήμμα για το Ρέθυμνο.

Παράρτημα περισσοτέρων πληροφοριών

[edit]

Περαιτέρω στοιχεία: για τα πρότυπα δείτε:

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Πρότυπα_καλλικρατικών_περιφερειών και

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρότυπο:Κωμόπολη_χωριό )

Υπάρχουν επίσης τα εξής:

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Πρότυπα_κουτιά_πληροφοριών

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Πρότυπα_γεωγραφίας_(Ελλάδα)

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρότυπο:Πόλη_(Ελλάδα)

infobox: http://el.wikipedia.org/wiki/Πρότυπο:Οικισμός/τεκμηρίωση

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρότυπο:Οικισμός

Τα πρότυπα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στην πράξη σε ποιό απλοποιημένη μορφή...κουτιά πλοήγησης:

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Κουτιά_Πλοήγησης_Δήμων_Ελληνικών_Νομών

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Πρότυπα_πλοήγησης)

Υπάρχει επίσης η συλλογή όλων των δήμων αυτών στην κατηγορία:

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Καλλικρατικοί_δήμοι_της_Κρήτης

Και στην ευρύτερα στην κατηγορία:

http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Καλλικρατικοί_δήμοι

Παραπομπές

[edit]
 1. όνομα συγγραφές, βιβλίου κλπ
 2. Πραγματικός Πληθυσμός 2001 σ. 124 (PDF, 793 kb)
 3. 3.0 3.1