Translations:Education/Warsztat idealny/50/pl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
  • Studia przypadków
    • Jack Andraka
    • Henryk Batuta
    • User:Soldier of Wasteland (nie musisz być uznanym ekspertem w dziedzinie, bo nie piszesz z głowy)
  • Wędrujące plakaty
    • Co powinno, a co nie powinno się znaleźć w haśle (zarówno struktura, jak i elementy treści); cztery grupy: dwie piszą elementy chciane, a dwie niedopuszczalne