User talk:Benebiankie

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hello there! Welcome to my Talk Page. I am enthused about promoting Ghanaian Languages. Share your thoughts and let's help Protect, Preserve and Promote our Culture.

Agoo! Mo he. Imi ɛshɛ ehɛ akɛ mɔ fɛ mo ba lɛ wɔ wiemɔ lɛ. Ba fata ehɛ koni wɔ too, wɔ ŋma ni wɔ ha mɛiŋ kronko alɛ wo.