Verifiability and Neutral point of view (Transcript, sv)

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Du har förmodligen sett Wikipedia. Det är en fri encyklopedi, som skapats av människor som du och jag i hela världen. Du kanske undrar hur tusentals människor skapar en encyklopedi tillsammans...

Tja, för det första är Wikipedia en wiki, en webbplats som alla kan redigera. Så på Wikipedia redigeras eller skapas en ny artikel med en knapptryckning. Men för att dessa bidrag ska få stå kvar i Wikipedia, måste de följa två grundläggande regler.

Den första är verifierbarhet. Med så många bidrag, måste Wikipediaartiklar förlita sig på information från publicerade källor som böcker och tidningar - resurser kända för faktagranskning.

Att kräva att bidragsgivare ska citera dessa resurser i artiklar och citat säkerställer att Wikipedia-artiklar är sakliga och håller hög kvalitet. Om det inte är verifierbart kan det inte stå i Wikipedia. Till exempel kan du skriva att i USA var arbetslösheten år 1935 20,1%, men du måste också nämna dess källa för att det ska stå kvar i Wikipedia. I detta fall skulle många historieböcker kunna vara trovärdiga källor.

Den andra regeln är att ha en neutral synvinkel. Allt material i Wikipedia skall presenteras korrekt och utan förutfattade meningar, precis som i alla andra uppslagsverk. Detta innebär att Wikipedia inte är en plats för bidragsgivarna att dela sina egna åsikter.

Låt säga att du är en förespråkare för vaccinationer och du skriver "varje förälder ska få sina barn vaccinerade." Tyvärr är detta vinklat och kommer säkert att orsaka oenighet. Det får inte stå i Wikipedia. Men däremot kan publicerade åsikter från experter ingå. Och om dessa åsikter skiljer sig åt, bör artikeln presentera alla viktiga åsikter utan att föredra en framför den andra.

Till exempel, att skriva: "Vaccinering av alla amerikanska barn sparar uppskattningsvis 33 000 liv." och citera en ansedd källa är ett konstaterande av faktum som kan verifieras.

Och om det finns en motsatt uppfattning bör det också ingå. Till exempel, ett citat från en känd källa som säger "kritiker hävdar att vaccinationer aldrig har förbättrat folkhälsan" bidrar till att balansera artikeln och hålla den neutral.

Genom att följa dessa två regler kan bidragsgivare respektera varandra och bidra till att skapa en fria encyklopedi, den största encyklopedin i mänsklighetens historia. Läs mer på wikipedia.org.