WikiArS/assignments/Il·lustració científica de rovellons i pinetells

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search


This is an assignment created by Dvdgmz (talk · contribs) that gives orientation and references to create an image or file that is necessary for Wikipedia or for some Free Knowledge project.
This assignment is done

Assignment language:ca

Assignment: Il·lustració científica de rovellons i pinetells

Briefing

Rovelló és el nom comú que és dóna en català a un tipus de bolets que en realitat corresponen a diverses espècies del gènere Lactarius. Les més conegudes són L.sanguifluus i L.deliciosous (a vegades dit també 'pinetell'), però n'hi ha altres com L. salmonicolor ('rovelló d'avet') o L. vinosus ('rovelló vinader' o, simplement, 'vinader')... També hi ha altres bolets del mateix gènere, com el L. chrysorrheus ('pinetell bord'), o d'altres gèneres que, per la seva aparença, s'hi poden confondre però que no són comestibles o que tenen una valoració gastronòmica molt inferior a la dels rovellons vers.

Caldrà fer il·lustracions científiques d'aquests bolets de manera que se'n mostrin bé les característiques i es puguin comparar.

Specifications

Aquest serà un treball en equip de dos estudiants en pràctiques. Cal fer una sèrie d'il·lustracions mostrant diferents espècies de rovelló, començant per la L.sanguifluus i la L.deliciosous. A ser possible es farà tota la sèrie de “rovellons” comestibles. Si el temps de dedicació ho permetés també es farien algunes de les variants no comestibles que s'hi confonen.

Cada il·lustració ha de mostrar minuciosament les característiques del bolet, mostrant-lo de peu dret i per sota, de manera que se'n vegi el barret, les làmines i el peu. Si el bolet canvia significativament en vàries fases es dibuixaran exemplars diferents que ho mostrin. Cal tenir en compte que la comparació d'il·lustracions de diferents espècies ha de servir per descobrir-ne les diferències.

Els estudiants podran prendre fotografies de referència però és important que també puguin veure exemplars reals.

Sources and references

Guies de bolets. Publicacions d'il·lustració científica. Fires i mostres de bolets.

Atenció: Eviteu que les vostres il·lustracions es puguin considerar obres derivades de fotografies o d'il·lustracions no lliures d'altres autors.

Reference images by content

Vegeu fotografies i imatges de Lactarius a: Category:Lactarius

Reference images by style

Podeu veure alguns exemples d'il·lustració científica que ja es fa servir a Viquipèdia: http://www.viquimedia.cat/viqui/WikiArS/Ref/Il%C2%B7lustraci%C3%B3_cient%C3%ADfica

I il·lustracions de bolets ja publicades a Wikimedia Commons: Illustrations of fungi

Format

If you create the illustration on paper:

  • Recommended minimum size: DIN A5 (landscape, horizontal). Photographs of illustrations must be studio photographs. Scans of illustrations must be high-quality, sharp and high-resolution.
  • Digitized PNG files must not be compressed.

If you create the illustration as a bitmap:

  • Approximate minimum size of the file to be published: 1800 x 1270 pixels (more than 2 Mpx). Approximate recommended size: 2500 x 1764 (more than 4 Mpx). More is better.
  • Maximum file size: 100 MB.

If you create a vector graphic (preferable), use the standard SVG format.

Image display guidelines:

  • Approximate image display dimensions on description page: 718 x 500 pixels.
  • Approximate image display dimensions in a Wikipedia article: 500 x 348 pixels.

Keep in mind the approximate display dimensions to ensure that the illustration has an appropriate level of detail for its publication context.

Potential advisers

Experts or knowers of this knowledge area that are available to guide the graphic creator, oversees the process of creation and supervise the image before to publish.

  • Josep Cuello, biòleg