WikiArS/assignments/Recreació d'un enterrament d'època neolítica

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search


This is an assignment created by that gives orientation and references to create an image or file that is necessary for Wikipedia or for some Free Knowledge project.
This assignment is done

  • Type of resource: Recreació històrica

Assignment language:ca

Assignment: Recreació d'un enterrament d'època neolítica

Briefing

Pretenem recrear l'escena d'un enterrament d'època neolítica descrit mitjançant estudis arqueològics a la Cova de Can Sadurní, Begues (Barcelona). La il·lustració representarà tot el conjunt de ritus i elements objectuals que acompanyaven el ritus de l'enterrament així com la disposició dels cossos.

En les darreres campanyes d'excavació, els arqueòlegs de la cova de Can Sadurní han pogut descriure el ritus d'inhumació que s'hi duia a terme en època neolítica. La recerca s'ha dut a terme mitjançant l'estudi d'un conjunt d'esquelets inhumats al llarg de diversos anys, seguint un ritual determinat. La il·lustració pretén representar, a més, com el pas del temps ha afectat la disposició dels cossos més antics.

Specifications

La il·lustració mostrarà un conjunt de persones a l'interior de la cova duent a terme els ritus d'inhumació d'un cos. A un costat s'hi podran veure cossos d'anteriors inhumacions. El punt de vista és genèric però es tractarà de posar de relleu la representació dels elements significatius trobats durant les excavacions. Es demanarà una il·lustració general i algunes il·lustracions en detall d'aquests elements (collaret de variscita, receptacle per a cervesa, estatueta "Encantat de Begues", etc.)

Sources and references

S'està procedint a recollir bibliografia de la mà dels arqueòlegs que van dur a terme l'excavació. També s'ha aconsellat visitar un conjunt de museus com ara el Museu de les Mines Prehistòriques de Gavà, dedicat al període neolític, o el Museu Arqueològic de Catalunya.

Wikipedia related pagesFormat

If you create the illustration on paper:

  • Recommended minimum size: DIN A5 (landscape, horizontal). Photographs of illustrations must be studio photographs. Scans of illustrations must be high-quality, sharp and high-resolution.
  • Digitized PNG files must not be compressed.

If you create the illustration as a bitmap:

  • Approximate minimum size of the file to be published: 1800 x 1270 pixels (more than 2 Mpx). Approximate recommended size: 2500 x 1764 (more than 4 Mpx). More is better.
  • Maximum file size: 100 MB.

If you create a vector graphic (preferable), use the standard SVG format.

Image display guidelines:

  • Approximate image display dimensions on description page: 718 x 500 pixels.
  • Approximate image display dimensions in a Wikipedia article: 500 x 348 pixels.

Keep in mind the approximate display dimensions to ensure that the illustration has an appropriate level of detail for its publication context.

Potential advisers

Experts or knowers of this knowledge area that are available to guide the graphic creator, oversees the process of creation and supervise the image before to publish.

  •  ( · ) Catalan, Spanish, Barcelona.