WikiArS/rsc/Schools brochure/text ca Amical

From Outreach Wiki
< WikiArS‎ | rsc
Jump to navigation Jump to search

Outer sheet[edit]

Front page[edit]

Guia
de les escoles
Vols involucrar el teu centre als projectes wiki de coneixement lliure?
La iniciativa wikiArS involucra les escoles d'art i disseny (i també altres centres que imparteixen formació en producció de gràfics) en les fites de coneixement lliure del moviment Wikimedia, buscant formes de participació que siguin útils per l'aprenentatge dels estudiants i suposin una aportació a un bé comú del qual tothom se'n pot beneficiar.
Els estudiants poden produir imatges per a Viquipèdia i altres projectes lliures o millorar-ne els continguts escrits a través d'exercicis de classe, pràctiques professionals o del seu projecte final. L'escola pot organitzar, en col·laboració amb Amical Wikimedia, xerrades o tallers sobre publicació de fitxers a Wikimedia Commons, edició a Viquipèdia o sobre les llicències lliures. També pot organitzar una viquimarató per millorar continguts de Viquipèdia en un àmbit que estudiants i professors coneguin bé.

https://outreach.wikimedia.org/wiki/WikiArS

Back page[edit]

Recursos
La iniciativa wikiArS disposa de diversos recursos en xarxa que faciliten la participació de professors, estudiants, wikimedistes i assessors.
Outreach wiki
És el wiki per a material divulgatiu i també per coordinar iniciatives educatives i culturals. Hi ha les pàgines informatives sobre wikiArS, la descripció de casos d'estudi que poden servir d'inspiració i diversos recursos útils. També s'hi publiquen les fitxes d'encàrrec.
Wikimedia Commons
És el repositori de fitxers gràfics, sonors i audiovisuals compartit de la Viquipèdia i dels projectes lliures de Wikimedia.
Els estudiants disposen d'un auxiliar de càrrega adaptat a wikiArS per publicar-hi imatges.
Si des d'una escola d'art i disseny hi ha diverses contribucions es crea una pàgina de Commons partnership per al centre que serveix per coordinar la participació i donar-li visibilitat.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:wikiArS

Exposició
Una exposició itinerant de wikiArS mostra les contribucions que es fan als projectes wiki des de les escoles d'art.
Altres activitats
Activitats relacionades amb Viquipèdia o amb el coneixement i les llicències lliures poden passar a formar part de la programació d'activitats obertes de l'escola o del funcionament de les assignatures i tallers.
Des d'Amical Wikimedia podem oferir xerrades obertes al públic o intervencions dins d'assignatures presentant els resultats de la iniciativa wikiArS, explicant Wikimedia Commons com a repositori multimèdia i comunitat de creadors o explicant el paper que les llicències lliures i els drets d'autor juguen en la construcció dels projectes de Wikimedia. Són activitats que es poden incloure en els cicles de conferències o com a sessions dins les assignatures de Formació i Orientació Laboral o als tallers de tecnologia. L'escola també pot organitzar tallers d'edició o Viquimaratons per a millorar a Viquipèdia els continguts sobre temes artístics o de disseny. I també pot fomentar la participació o co-organitzar concursos que es promouen des de la comunitat viquipedista.
Taller a l'Escola d'Art de Tarragona.
Octubre 2013
Viquimarató sobre continguts d' il·lustració
científica a Llotja.
Novembre 2013

Inner sheet[edit]

Assessorament múltiple
El model de wikiArS per produir imatges de qualitat és que l'estudiant disposi d'un assessorament múltiple en el qual participa el professor d'art o disseny, un wikimedista, i com a mínim un expert en la temàtica de l'encàrrec que pugui orientar, supervisar i validar abans de publicar.
professor art/disseny
encaix acadèmic
orientació decisions gràfiques
ajuda tècnica i artística
wikimedista
pont amb la comunitat
ajuda publicació, llicències, formats
acompanyament del procés
assessor expert
explicació del tema
aportació de documentació
correccions i validació final
Aquests rols en alguns casos es poden donar en la mateixa persona (p.e: viquipedista expert en un tema) o incorporar a més persones (p.e: encàrrec que requereix consultar diversos especialistes).
Encàrrecs per fer gràfics
Els encàrrecs per produir imatges es fan tenint en compte: què falta a la Viquipèdia, la disponibilitat d'un expert que pugui assessorar, l'encaix acadèmic i les competències de l'estudiant.
S'estan fent il·lustracions científiques d'animals i plantes, retrats de personalitats biografiades, diagrames geològics, reconstruccions històriques de persones, escenes o edificis i infografies de processos i fenòmens, entre altres.
Parleu amb la persona de contacte d'Amical Wikimedia per escollir o definir conjuntament els encàrrecs en funció de la forma de participació.

https://outreach.wikimedia.org/wiki/WikiArS/assignments/ca

Imatges de P.Bahí (Llotja) sobre la Crisi de Salinitat de la Mediterrània, assessorat per D.García-Castellanos.
CC-by-sa 3.0 - 2012
Il·lustració d'un Minipteus manavi feta per E.Sánchez (Llotja) amb l'assessorament de A.I.Spearing.
CC-by-sa 3.0 - 2013
Il·lustració d'un Tadeosaure
feta per M.Borrull (Llotja) amb l'assessorament de A.I.Spearing.
CC-by-sa 3.0 - 2013
Conte sobre els cristalls de la Mina de Naica per a Viquillibres
il·lustrat per Laia Sabán amb
l'assessorament d'Àngels Canals.
CC-by-sa 3.0 - 2013
Participació
La contribució dels estudiants es pot articular de diverses maneres.
Pràctiques professionals
Una forma de produir imatges útil als estudiants és fer les seves Pràctiques professionals a l'associació Amical Wikimedia i fer-se càrrec d'un o diversos encàrrecs en funció del temps de dedicació que hagi de fer. Les tasques que cal fer encaixen molt bé amb el Pla d'Activitats de la formació professional dels estudis artístics i de disseny.
Projecte de fi d'estudis
L'estudiant pot adaptar una necessitat de Viquipèdia al seu Projecte de Fi d'Estudis. Això li dóna la oportunitat de treballar per un entorn real amb molta audiència i amb un context definit.
Els PFE permeten donar una perspectiva més àmplia a la realització d'un encàrrec. A més de la producció gràfica l'estudiant pot fer un treball previ d'anàlisi de la tipologia de gràfics, pot valorar les interaccions amb la comunitat i pot fer una proposta de solucions gràfiques que altres poden adoptar en el futur en produir imatges similars per a l'enciclopèdia.
Exercici d'assignatura
La contribució a la Viquipèdia es pot plantejar com una activitat d'aprenentatge i/o avaluació dins una assignatura. Com que això implica un grup més gran d'estudiants cal plantejar bé com es definiran els encàrrecs, si hi haurà assessorament expert i també cal que el professorat conegui el funcionament de Wikimedia Commons i la Viquipèdia.
Hi ha moltes experiències de viquiprojectes docents que poden servir de referència i des d'Amical Wikimedia es pot donar orientació i suport al projecte.