WikiArS/rsc/WM tutor brochure/text Amical

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Outer sheet[edit]

Front page[edit]

Guia del tutor wikimedia
Fes de pont entre la comunitat wikimedista i les escoles d'art i disseny
La iniciativa wikiArS involucra les escoles d'art i disseny en les fites de coneixement lliure del moviment Wikimedia, buscant formes de participació que siguin útils per als estudiants i suposin una aportació al bé comú.
Per això cal que hi hagi persones de la comunitat wikimedista i del coneixement lliure que vulguin fer-se càrrec de la relació amb les escoles i ser tutors dels estudiants, acompanyant el seu procés des de la presentació de l'encàrrec fins a la publicació dels gràfics.
https://outreach.wikimedia.org/wiki/WikiArS
Tasques del tutor
· Relació amb l'escola i amb possibles assessors temàtics.
· Definició i formalització dels encàrrecs.
· Orientació de l'estudiant pel que fa a alta a Wikimedia Commons, edició wiki, llicències i publicació de gràfics.
· Acompanyament del procés de treball.
· Col·laboració en la difusió de les creacions de l'estudiant a la comunitat wikimedista.
Esbossos d'una fosa gegant i dibuix finalitzat publicat a la l'article de Viquipèdia sobre aquest animal extingit.
Daniel Burch (Llotja) assessorat per Alistair Ian Spearing, traductor científic.
2013 CC-by-sa 3.0


Back page[edit]

Promotor local de wikiArS
Vols promoure la iniciativa a la teva ciutat, comarca o àmbit local?

Posa't en contacte amb Amical Wikimedia per coordinar-te amb els altres tutors i conèixer els recursos de què pots disposar. Contacta amb les escoles d'art i disseny de la zona i proposa'ls participar-hi. Els pots mostrar què s'ha fet ja amb altres escoles.

Recomanacions
Per definir encàrrecs pregunta què falta als viquiprojectes actius, els seus participants solen saber quins gràfics hi falten i potser volen ser tutors o assessors. Busca quin projecte o activitat ja en marxa pot ser recolzat per wikiArS.
Demana col·laboració als GLAM de la zona (museus, arxius, biblioteques, entitats d'estudi o recerca). Si una institució cultural s'involucra (p.e. en assessorament) es pot fer un projecte amb rellevància pròpia. Si hi ha Viquipedistes-en-residència poden utilitzar wikiArS per recolzar la seva tasca.
Busca insiders, la persona receptiva en una institució o col·lectiu professional que pugui participar i/o transmetre la proposta als seus col·legues.
Guany múltiple. Els assessors també poden beneficiar-se de les imatges creades utilitzant-les en publicacions, conferències i activitats, mentre en respectin la llicència.
Wikis germanes. No només la Viquipèdia necessita gràfics, tingues-ho en compte.
Porta referents. Quan vas a una reunió a una escola o amb l'estudiant i l'assessor és útil portar imatges de referència (impreses en paper, a l'ordinador, al mòbil) per mostrar-les i discutir sobre elles. Poden ser imatges de la mateixa temàtica o d'altres però que siguin útils per veure solucions gràfiques i models de representació.
Exposició i activitats públiques.
Hi ha disponible una exposició del que s'ha fet en cursos anteriors, pots portar-la a la teva localitat. Busca un lloc adequat i demana-la. Aquesta i altres activitats públiques (xerrada, viquimarató) poden reforçar la col·laboració amb les escoles i donar-la a conèixer a la societat.
No totes les portes s'obriran. Hi ha escoles i institucions que semblen interessades però que necessiten el seu temps per trobar la manera de col·laborar o per decidir-s'hi. Pren paciència i mentrestant truca a altres portes.


Inner sheet[edit]

Triple assessorament
El model de triple assessorament de l'estudiant, en el qual participa el professor d'art o disseny, un assessor temàtic i un wikimedista, està funcionant bé per produir gràfics de qualitat ben documentats i minimitzant possibles errors científics.
professor art/disseny
encaix acadèmic
orientació decisions gràfiques
ajuda tècnica i artística
wikimedista
pont amb la comunitat
ajuda publicació, llicències, formats
acompanyament del procés
assessor expert
explicació del tema
aportació de documentació
correccions i validació final
És especialment important quan es produeixen diagrames de divulgació científica i il·lustracions d'animals, plantes o de recreació històrica.
Segons les necessitats de l'encàrrec, i si hi ha l'oportunitat, es poden afegir més assessors que es complementin.
Trobar assessors
L'assessor ha de ser una persona que conegui bé el tema, que tingui disponibilitat per assessorar (presencialment i/o online) i que es vegi capaç de revisar i donar el vist-i-plau al treball abans de publicar-lo.
Pots trobar assessors experts en professors i investigadors universitaris, professors de secundària, i en col·laboracions amb museus, centres de recerca, entitats culturals, empreses, associacions professionals o senzillament en persones que coneixen bé un tema perquè l'han estudiat.
Identificar què falta i definir els encàrrecs
Treballa conjuntament amb la persona que farà l'assessorament expert per definir encàrrecs per als estudiants mirant quines mancances de gràfics hi ha a la Viquipèdia. Deixa oberta la opció d'ajustar l'encàrrec amb el professor en funció del context acadèmic i de les habilitats i càrrega de feina de l'estudiant.
Hi ha escoles on es potencia el treball d'equip; valoreu conjuntament si alguns encàrrecs es poden fer en parella o en equip; o si un encàrrec complex es pot dividir entre diferents estudiants.
Els encàrrecs es publiquen al wiki Outreach on hi ha una fitxa específica per fer-ho. Després hi hauràs de posar a quin estudiant s'ha assignat i actualitzar l'estat de l'encàrrec (en procés o completat).
https://outreach.wikimedia.org/wiki/WikiArS/assignments/ca
Acompanyament
La teva feina és acompanyar tot el procés de producció del gràfic, en contacte amb l'estudiant i amb les altres persones que hi participen (pofessorat, assessors, comunitat wikimedista).
Procura seguir tot el procés, intenta assistir a les reunions i demana que et facin còpia dels intercanvis de correu electrònic. Mira que s'acordi un calendari i fes recordatoris o mediació entre les parts si veus que fa falta.
Orienta a l'estudiant per donar-se d'alta, fer la seva pàgina d'usuari i participar a les comunitats de Commons i Viquipèdia; informa'l i resol possibles dubtes sobre les llicències lliures. Procura que el gràfic es faci d'acord amb el context divulgatiu i enciclopèdic. Assegura't que no es publiqui sense la validació de l'assessor expert. Un cop publicat difont-lo a les Tavernes i valora si es pot nominar a alguna distinció.
Publicació
Els estudiants disposen d'una adaptació de l'UploadWizard específica per a wikiArS que els demanarà el nom de l'escola i de l'entitat Wikimedia implicada i que preveu caselles per enllaçar arxius font o dependències d'obra derivada, si és el cas.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Campaign:wikiArS
wikimedista
expert
encàrrec
wikimedista
Es pot fer?
És útil acadèmicament?
Cal adaptar-lo?
professor
estudiant
wikimedista
orientacions
llicència i context
estudiant
documentació i orientacions tema
expert
esbossos
professor
ajuda tècnica gràfica
estudiant
correcció errors
expert
versió acabada
estudiant
vist-i-plau o correccions
expert
publicació
al fons Wikimedia Commons
wikimedista
com categoritzar
difusió comunitat
estudiant
revisió descripció
suggerir categories
expert