Chapters' Activity Calendar/vi

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search

Wikimedia-logo.svg LỊCH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI


Tháng 3 năm 2011

»   12-13 March: Đại hội đồng của Wikimedia Pháp
»   19 March: Hội đồng không chuyên của Wikimedia Ý
»   19 March: Học viện Bristol Wiki
»   28 March: Học viện Wikipedia
»   25 March: Hội nghị Chi hội 2011

Tháng 4 năm 2011

»   16 April: Hội nghị Wikimedia Anh Quốc thường niên
»   12 April: Hội thảo Wikipedia (Milan, Ý)

Tháng 6 năm 2011

»   8 June: Hội thảo tại Đại học Catania