GLAM

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page GLAM and the translation is 100% complete.
GLAM
GLAM

Galleries • Libraries • Archives • Museums


Get StartedModel Projects and Case StudiesEvaluating ProjectsContact Us
For the GLAM-Wiki Community: ConnectDiscussionCalendarNewsletterResourcesVolunteersOther pages


GLAM-WIKI ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ GLAMs ແລະ ສະຖາບນອື່ນ ເຊິ່ງຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບວິກິມີເດຍເພື່ອຊ່ວຍໃນ ການເຂົ້າເຖິງແບບເປີດ, ເນື້ອຫາທີ່ມານຳໃຊ້ໃໝ່ແບບເສລີ ສຳລັບສາທາລະນະ

GLAMs ທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄວາມຕ້ອງການແລະເປົ້າໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບໂຄງການຂອງພວກເຂົາ ຈາກການຮ່ວມມືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງເຮົາ, ເຮົາໄດ້ລວບລວມຈໍານວນຍຸດທະສາດ ແລະກໍລະນີສຶກສາທີ່ເຮົາໄດ້ບັນທຶກກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບວິທີເຮັດວຽກໃນພາກປະຕິບັດ

ເວັບໄຊນີ້ລວມເຖິງໂຄງການວິກິມີເດນ ແລະ ພາສາທັງໝົດ ມີໜ້າສະເພາະຂອງວິກິພີເດຍພາສາອັງກິດ ທີ່ນີ້