GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/First Reminder/bg

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/First Reminder and the translation is 100% complete.

Subject: Напомняне: Институциите за културно наследство в ерата на интернет - Вашето мнение има значение!


Уважаема госпожо, уважаеми господине,
Уважаеми колега,

Преди няколко седмици Ви изпратихме покана за участие в проучване относно институциите за културно наследство в ерата на интернет.

Вашето участие в проучването е важно, за да получим реалистична и цялостна картина на ситуацията в момента [country XY]!

Ако сте започнали вече попълването на въпросника, можете да продължите от мястото, на което се спряли. Ако не сте започнали, започнете сега. Ще Ви отнеме само между 20 и 40 минути.


Кликнете на тази препратка, за да достигнете проучването: ${l://SurveyLink?d=Започнете проучването}

Или копирайте уеб адреса от по-долу във вашия уеб браузър:

${l://SurveyURL}

Краен срок: [insert a date ca. 1 week after the sending date of the message]

Проучването е организирано от Университета за приложни науки в Берн в сътрудничество с местни екипи в повече от 20 страни, за да бъде придобита пълна представа за това как институциите се приспособяват към новите тенденции, с цел разработване на индивидуални програми за подпомагане, както и когато е необходимо. Резултатите от проучването ще бъдат представени публично и ще осигурят на иституциите за културно наследство един отличен инструмент за сравнение с другите институции в страната и чужбина.

Надяваме се, че Вие ще имате възможността да подкрепите работата ни. Като знаем как институции като вашата се развиват, ще можем и ние, като общност, да се фокусираме върху собственото си развитие в правилната посока.

С уважение,

For the XXX team:

YYY, Organization ZZZ

Информация за контакти:
XXX XXX

Последвайте препратката по-долу, за да се откажете от бъдещи мейли:
${l://OptOutLink?d=Отказване от бъдещи мейли}