GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/First Reminder/nl

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/First Reminder and the translation is 100% complete.

Subject: Herinnering: Onderzoek naar erfgoedinstellingen in het internet-tijdperk - Uw deelname is belangrijk!


Geachte heer/mevrouw,
Beste collega

Een aantal weken geleden stuurde we u een uitnodiging om deel te nemen aan ons onderzoek 'Erfgoedinstellingen in het internet-tijdperk'

Uw deelname aan dit onderzoek is van groot belang voor ons om een goed beeld te krijgen van de situatie in [country XY]!

Als u al begonnen bent met het invullen van de enquete kunt u gewoon verder gaan waar u gebleven bent. Als u nog niet begonnen bent doe dat dan alstublieft nu! Het zal slechts 20-40 minuten duren.


De enquête kunt u hier vinden: ${l://SurveyLink?d=Neem deel aan het onderzoek}

Of knip en plak onderstaande link in uw browser:

${l://SurveyURL}

Deadline: [insert a date ca. 1 week after the sending date of the message]

De University of Applied Sciences in Bern werkt samen met onafhankelijke lokale teams aan een onderzoek onder erfgoedinstellingen in meer dan 20 landen. Voornaamste doel is om een overzicht te krijgen hoe culturele instellingen zich aanpassen aan nieuwe (online) trends om zo een beter inzicht te krijgen wat voor steun hierbij gewenst is. De resultaten van het internationale onderzoek zullen voor iedereen gepubliceerd worden en geven erfgoedinstellingen een overzicht waar ze staan ten opzichte van andere instellingen in ons land en in het buitenland.

We hopen van harte dat u ons werk wilt ondersteunen. Door te begrijpen hoe organisaties zoals de uwe ontwikkelen kunnen wij, als community, bepalen waar we het beste onze inspanningen op kunnen richten.

Met vriendelijke groet,

For the XXX team:

YYY, Organization ZZZ

Contactgegevens:
XXX XXX

Indien u in de toekomst geen email meer wilt ontvangen, klink dan op onderstaande link.
${l://OptOutLink?d=Stuur mij geen emails meer}