GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/Invitation Message/bg

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/Invitation Message and the translation is 92% complete.

Subject: Институциите за културно наследство в ерата на Интернет - вземете участие в нашето проучване!


Уважаема госпожо, уважаеми господине,
уважаеми колега,

Институциите за културно наследство се развиват и трансформират – особено по отношение на техните онлайн дейности. Възможността за публикуването на данни и съдържание „свободно“ достъпни в интернет и новите форми на онлайн сътрудничество не само представят многобройни възможности за институциите за културно наследство, но и нови предизвикателства.

Университетът за приложни науики в Берн в сътрудничество с местни екипи предприема проучване сред институциите за културно наследство в повече от 20 страни, целящо добиването на обща представа за това как институциите се приспособяват към новите тенденции и разработване на индивидуални програми за подпомагане, както и когато е необходимо. Резултатите от проучването ще бъдат представени публично и ще осигурят на иституциите за културно наследство един отличен инструмент, за да видят степента на развитието си в сравнение с другите институции в страната и чужбина.

Ще се радваме, ако отделите няколко минути, за да отговорите на въпросите в проучването.

Попълването на въпросника ще отнеме между 20 и 40 минути, в зависимост от информацията, с която разполагате.

Кликнете на този линк за проучването: ${l://SurveyLink?d=Започнете проучването}

Или копирайте адреса отдолу във вашия уеб браузър:

${l://SurveyURL}


Надяваме се, че ще имате възможността да подкрепи работата ни. Като знаем как институции, като вашата се развиват ще можем и ние, като общество, да се фокусираме върху собственото си развитие в правилната посока.

С уважение,

For the XXX team:

YYY, Organization ZZZ

Информация за контакти:
XXX XXX