GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/Invitation Message/fi

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page GLAM/OpenGLAM Benchmark Survey/Questionnaire/Invitation Message and the translation is 83% complete.
Outdated translations are marked like this.

Subject: Kysely: Kulttuuriperintöorganisaatiot digitaalisessa maailmassa!


Hyvä kulttuuriperintöorganisaation edustaja,

Muisti- ja kulttuuriorganisaatiot muuttuvat. Monet kehittävät erityisesti verkkotoimintaansa pyrkiessään vastaamaan nykypäivän muutospaineisiin. Datan ja sisältöjen avaaminen vapaaseen käyttöön sekä uudenlaiset verkkopohjaisen yhteistyön ja osallistamisen muodot tuovat organisaatioille sekä uusia mahdollisuuksia että haasteita.

Bernin ammattikorkeakoulu toteuttaa paikallisten projektityöryhmien avustuksella tutkimuksen, jonka avulla kartoitetaan millä tavoin ja missä määrin kulttuuriperintöorganisaatiot vastaavat ajan muutospaineisiin ja sopeuttavat toimintaansa uusiin trendeihin. Yli kahdessakymmenessä maassa toteutettavan kyselyn tarkoituksena on myös kehittää vastausten perusteella räätälöityjä tukitoimenpiteitä sinne, missä niitä tarvitaan. Kulttuuriperintöorganisaatiot voivat myös itse verrata omaa toimintaansa muihin organisaatioihin joko kansallisella tai kansainvälisellä tasolla julkaistujen tutkimustulosten pohjalta.

Olisimme erittäin kiitollisia, mikäli löytäisitte aikaa vastata kyselyyn. Vastaaminen vie noin 30-60 minuuttia, riippuen siitä, missä määrin vastaamiseen tarvittavat tiedot ovat valmiina tiedossanne.

Ohessa linkki kyselyyn: ${l://SurveyLink?d=Vastaa kyselyyn}

Vaihtoehtoisesti voitte myös kopioida alla olevan URL-osoitteen ja avata sen Internet-selaimessanne:

${l://SurveyURL}


Me yhteisönä tarvitsemme tietoa siitä, millä tavoin muisti- ja kulttuuriorganisaatiot - teidän organisaationne mukaan luettuna - kehittyvät ja kehittävät toimintaansa juuri nyt, jotta voimme keskittää oman toimintamme ja tukemme oikeisiin kohteisiin. Siksi teidän tukenne tekemäämme työtä kohtaan kyselyyn vastaamalla on ensiarvoisen tärkeää.

Ystävällisin terveisin!

For the XXX team:

YYY, Organization ZZZ

Yhteystiedot:
XXX XXX