Utvärdera Wikipedia-artiklars kvalité (Bokhyllan)/2013 års utgåva

From Outreach Wiki
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Evaluating Wikipedia article quality (Bookshelf)/2013 edition and the translation is 100% complete.

This is the second edition of the Evaluating Wikipedia article quality brochure (now titled Evaluating Wikipedia: Tracing the evolution and evaluating the quality of articles), from late 2013. The text underwent minor revision from the 2011 first edition, and the design was updated to match the other recent Wikimedia outreach brochures.

Text with special formatting (generally used to designate interface elements or Wikipedia-specific terminology) are marked in bold.

text

page 1 (cover)

Bedöm Wikipedia

Spåra utvecklingen och utvärdera kvalitén på artiklar

wikipedia.org

page 2

Wikipedia är den största encyklopedin som någonsin skapats.

Den finns på hundratals olika språk. Till skillnad från en traditionell encyklopedi använder Wikipedia emellertid en modell med öppen redigering. Vem som helst kan bidra genom att skriva eller redigera artiklar direkt, vilket innebär att artiklar kan variera i kvalité. Det är viktigt för läsare, som dig, att kunna identifiera om en artikel är bra eller dålig.

Vad är Wikipedia?

Wikipedia är inte en primärkälla, som en direktintervju, eller en sekundärkälla, som en vetenskaplig artikel eller en nyhetsartikel. Wikipedia är ett uppslagsverk. Det är en samling information från primära och sekundära källor, sammanfogade till artiklar som ger en allmän överblick. Likt andra uppslagsverk bör Wikipedia användas som utgångspunkt. Det kan ge en bred översikt över ett ämne och hjälper dig att hitta högkvalitativa primär- och sekundärkällor.

Wikipedia kan hjälpa dig att:

Få en överblick över ett ämne

Få en lista över rekommenderade verk rörande ett ämne

Upptäcka närliggande ämnen

Hur är Wikipedia-artiklar skapade?

En typisk Wikipedia artikel skapas inte allt på en gång. Artiklar växer fram, redigering efter redigering, oftast med flera olika skribenter i samarbete. En skribent kan starta artikeln, en annan tillför mer text, och andra kan omorganisera texten för att det ska bli lättare att läsa. Ingen skribent äger artikeln, men många människor är djupt inblandade i artikeln som de har investerat mycket tid i.

page 3

Observera utvärdering av Wikipedia artikel

Du kan ser hur varje artikel utvecklats genom att klicka på länken "Visa historia" högst upp. Varje tidigare version av artikeln kan hittas här.

I Visa historia sidan, representerar varje rad en version av artikeln. Klicka på datumet för att se den versionen. Du kan se att varje version är associerad med användare som utfört redigeringen.

Jämför med nuvarande och tidigare version

Tid och datum för redigering

Användarnamn eller IP-adress på bidragsgivaren

Redigeringskommentar

Du kan också jämföra två versioner av en artikel genom att välja flervalsknappar som representerar de versioner som du har valt att jämföra med och klicka på Jämför angivna versioner. Du vill se två kolumner: Den vänstra är den tidigare versionen och den högra är den nyare. Alla differenser är markerade. Du kan använda denna funktion för att avgöra vad som har hänt - vilken information som var tillagd eller borttagen tidsmässigt mellan de två versionerna.

Tidigare version

Ny version

page 4

Hur bidragsgivare förbättrar Wikipedia

De flesta tänker på Wikipedia som endast en encyclopedi med artiklar, men en stor del av arbetet sker i bakgrunden, likväl: uppskattningsvis sker hälften av alla redigeringar hos Wikipedia på andra sidor än i artiklar. Skribenter diskuterar hur artiklar bör utvecklas, förbättra kvalitén hos källor, och redigeringspolicy. Dessa sidor och diskussioner är öppna för publik granskning, likväl som själva artikeln, om du vet var du ska leta.

Varje artikel har sin egen Diskussionsida. Högst upp på varje artikel finns en flik markerad Diskussion. Klicka på den och du vill se hur många överväganden som skett vid skapandet av artikeln. Kanske några aspekter som du har funderingar kring har redan diskuterats. Om du har tvivel kring kvalitén hos en artikel och inte kan förbättra den själv, skriv en fråga hos diskussionsidan.

Många frågor har svar inom några få dagar, men om din fråga inte har fått något svar inom en vecka, kan det var en god idé att fråga artikelns skribenter direkt, eller söka hos en mer generellt diskussionsforum. Klicka Visa historia och hitta en användare som utfört flertal redigeringar hos artikeln och klicka på länken som leder till hans eller hennes personliga diskussionssida. Du kan fråga frågor till enskilda skribenter hos den sidan.

Utvärdering av artikelkvalité


Tydliga ikoner för att hylla bra och utmärkta artiklar

Kvalitén hos Wikipedia artiklar varierar brett; många har väldigt hög kvalité, men några brister i djupet eller tydligheten, eller är partiska, eller är för gamla. Hos engelskspråkiga Wikipedia, där är det en formell process där de bästa artiklarna blir identifierade som bra artiklar eller aktuell artikel, men majoriteten av artiklar hos sidan - även om många av den är hyfsat bra - har inte fått dessa beteckningar.

Hur kan du då snabbt bedöma den allmänna kvalitén på en artikel? Det finns två huvudsakliga sätt:

Titta efter beståndsdelar i kvalitativa artiklar

Titta efter vanliga tecken på dålig kvalité

page 5

Beståndsdelar i kvalitétsartiklar

Vanligtvis har högkvalitativa artiklar fem saker gemensamt:

en inledande del som tillhandahåller en lättförstådd översikt,

en tydlig struktur,

balanserad täckning,

neutralt innehåll, och

pålitliga källor.

Att inledningen är begriplig och summerar artikeln viktigaste aspekter. Inledningen i biografier bör innehålla, för exempelvis, varför personen är känd och var personen levde, men behöver inte innehålla detaljer om personens barndom vilket bör var mer relevant i en underliggande sektion.

Strukturen är klar. Finns flera rubriker och underrubriker, bilder och diagram på lämpliga ställen, och bilagor samt fotnoter i slutet. För de flesta artiklar, är innehållet kronologiskt eller arrangerat efter tema.

Varierande aspekter hos ämnet är välbalanserade. Ingen aspekt tar över artikeln, och alla signifikanta aspekter är behandlade. Mera viktiga perspektiv har fått mer utrymme i artikeln. Exempelvis, en artikel om en kattras består av en lång beskrivning av rasens temperament, men lite eller ingen information om rasens karaktär, är inte välbalanserad.

Täckningen är neutral. Artikeln måste vara skriven utan partiskhet, där det förekommer meningsskiljaktigheter mellan olika skolor inom området, bör olika synsätt täckas med lämplig balans. Både positiva och negativa element bör vara inkluderade, i relation till pålitliga källor. Bra artiklar använder sig också av ett neutralt språk och lägger tonvikten på fakta. Artiklar bör inte läsas som övertygande essäer, utan istället likna artiklar i encyklopedier.

Referenser till pålitliga källor är viktigt. Bra artiklar har många fotnoter i slutet. Om du ser många länkar till officiella publikationer, är det ett gott tecken att du läser en artikel av hög kvalité. Artikeln om månen bör innehålla länkar till NASA:s sida, men inte till en amatör astronom blogg.

page 6

Tecken på dålig kvalitet

Artikeln har en varningsbanner högst upp. De flesta varningsbanners är endast informativa eller begärande, såsom att be dig utöka artikeln om den är väldigt kort. Varningsbanners kan också representera en ouppklarad dispyt om artikelns neutralitet eller kvalitén hos dess källor.

Flera språk problem finns i den inledande sektionen i artikeln. Problem i inledningen indikerar ofta på problem hos hela artikeln. En mycket kort inledning kan indikera att artikeln har växt bit för bit, utan att mycket uppmärksamhet ägnas åt det övergripande arbetet.

Språket innehåller orefererade åsikter och värdegrunder, vilka inte är neutrala och bör tas bort. Exempelvis, istället för att säga: "Hon var den bästa sångaren," bör texten säga: "Hon hade 14 stycken nummer ett hits, fler än många andra sångare."

Artikeln refererar till "några," eller "många," eller andra icke nämnda grupper av personer. Dessa uttalanden är för generella och bör ersättas med fakta.

Ser ut som att 'aspekter inom området saknas från innehållsförteckningen och artikeln. Exempelvis, en biografi som saknar en hel period från subjektets liv kan missa viktig fakta.

Några sektioner verkar onödigt långa i proposition till deras betydelse. Exempelvis, en stor kritisk sektion i en annars kort artikel om ett företag tyder på att artikeln är påverkad mot företaget.

Artikeln har väldigt få referenser, eller merparten av artikeln saknar fotnoter. Om artikeln är baserad på för få källor, kan den vara skriven utan fullständig information om ämnet.

Diskussionssidan innehåller fientlig dialog. Om skribenterna av artikeln inte hittar en gemensam grund, kan artikeln vara väldigt påverkad åt en riktning, eller reflekterar för mycket information om en kontroversiell synpunkt hos ämnet utan tillräcklig uppmärksamhet till mindre kontroversiella aspekter.

page 7

Vad göra med artiklar som har låg kvalitet

Om du har tid eller kunskapen, var vänlig och åtgärda problemen själv genom att klicka på Redigera högst upp i artikeln.

1) Kontrollera om problemet är temporärt, exempelvis om någon försöker ta bort en sektion som är osmickrande av deras idol. Klicka Visa historia och titta igenom de sista redigeringarna.

2) Om problemet finns i den senaste redigeringen kan du klicka på gör ogjord och reparera skadan direkt. Om problemet har funnit under en längre tid eller om du inte har kunskapen att åtgärda det, lämna i så fall en kommentar hos Diskussionssidan, för att beskriva problemet.

3) Om problemet är allvarligt, såsom ett ärekränkande uttalande mot en levande person, känn dig fri att ta bort den problematiska delen. Var varsam mot dina egna fördomar,fastän, speciellt om du arbetar med en artikel om dig själv, din nation, eller din organisation. Kritiska sektioner i en artikel är ofta lämpliga, speciellt när de är väl refererade till källor. Du kan vilja förklara din borttagning i artiklars Diskussionssida.

För ytterligare information om vad du kan göra när du hittar en mindre bra skriven artikel, skriv Wikipedia:Writing better articles i sökrutan.

page 8 (back cover)

Kan du lita på Wikipedias tillförlitlighet?

Tillförlitlighet är viktigt.

För många har användandet av Wikipedia mer eller mindre blivit standard, men hur kan du se till att du får information av hög kvalité?

"Utvärdera Wikipedia: Spåra utveckling och utvärdering av artikelkvalitén" är en referensguide med specifika steg som du kan ta för att få ut det mesta av Wikipedia.

Mer material:

http://bookshelf.wikimedia.org

Alla bilder från Wikimedia Commons är under en CC BY-SA licens eller publik domän om annat inte anges. Innehållet är tillgängligt under Creative Commons Attribution-ShareAlike licens v.3.0 (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:CC-BY-SA) eller någon äldre version.

Varumärken och logotyper för Wikimedia Foundation och andra organisationer är inte inkluderade under vilkoren för Creative Commons licensen. Wikimedia Foundation, Wikipedia, Wikimedia Commons, MediaWiki, Wiktionary, Wikibooks, Wikidata, Wikisource, Wikinews, Wikiquote, Wikinversity, Wikivoyage, Wikispecies, och Meta-Wiki är sökt varumärkesregistrering eller registrerade varumärken tillhörande Wikimedia Foundation.

För mer information, var vänlig att se Trademark Policy sidan, http://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy.

För ytterligare frågor om våra licensvillkor eller varumärkes policy, var vänlig att mejla till legal@wikimedia.org